Štipendije

100 štipendij za pedagoške poklice za 2023/24 – prijave do 24. avgusta

V petek, 10. 2. 2023, je bil v Uradnem listu RS in na spletni strani ministrstva objavljen Javni razpis za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov v študijskem letu 2023/24.

Namen Javnega razpisa za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov v študijskem letu 2023/24 je spodbujanje mladih za izobraževanje v tistih pedagoških študijskih programih za pridobitev izobrazbe, po katerih se izobražujejo za opravljanje poklicev, za katere je zaznati neskladje med trenutnim in prihodnjim obsegom razpoložljivega kadra ter predvidenim obsegom delovnih mest na področju vzgoje in izobraževanja.

Cilj javnega razpisa je dodeliti 100 štipendij. Štipendija za posameznega kandidata znaša 200 evrov mesečno.

Na javni razpis se je mogoče prijaviti do 24. avgusta 2023. Na javni razpis lahko prijavo odda kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  1. bo v študijskem letu 2023/24 prvič vpisan v 1. letnik enega od pedagoških študijskih programov za pridobitev izobrazbe iz 1. točke javnega razpisa,
  2. ni v delovnem razmerju ali ni prijavljen kot iskalec zaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje,
  3. hkrati ne prejema kadrovske štipendije,
  4. bo s končanim študijskim programom za pridobitev izobrazbe, za katerega kandidira za štipendijo, pridobil višjo raven izobrazbe od že pridobljene.

Če bo kandidatu dodeljena štipendija po tem javnem razpisu, bo moral celoten čas prejemanja štipendije izpolnjevati pogoje javnega razpisa, pod katerimi mu je bila štipendija dodeljena. Štipendist bo upravičen do nadaljnjega prejemanje štipendije, če bo v vsakem naslednjem študijskem letu izpolnjeval pogoje za štipendiranje, določene v javnem razpisu in ministrstvu predloži dokazilo, da ima status študenta.

Celoten razpis in ostale pogoje lahko najdeš na tej spletni strani.

GOV
Unsplash

Sorodni članki

Back to top button