KulturaŠtipendije

Štipendije in razpisi za mlade na področju kulture

Uredništvo Mlad.si je na enem mestu zbralo štipendije, ki jih lahko v kulturi pridobijo mladi. Ministrstvo za kulturo (MK), Javna agencija za knjigo RS (JAK), Slovenski filmski center (SFC) in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) pripravljajo razpise, ki so namenjeni tudi mladim umetnikom in ustvarjalcem.

Štipendije ministrstva za kulturo

Ministrstvo za kulturo (MK) s štipendijami podpira pridobivanje znanja in izkušenj mladih, ki se izobražujejo za poklice v kulturi. MK tekom leta objavlja razpise za štipendiranje javno veljavnih študijskih programov s področij umetnosti in kulturne dediščine na tujih izobraževalnih ustanovah, ki ga prijavitelj zaključi s pridobitvijo javno veljavne listine.

Predmet razpisa je štipendiranje javno veljavnega dodiplomskega študija (prva bolonjska stopnja) na tujih izobraževalnih ustanovah ter štipendiranje podiplomskega študija (druga ali tretja bolonjska stopnja) in izpopolnjevanja na tujih izobraževalnih ustanovah.

MK objavi tudi razpis za usposabljanja oziroma izobraževanja v tujini za pridobitev dodatnih znanj, potrebnih za opravljanje specializiranih poklicev v kulturi, ki traja od 3 do 12 mesecev, za katerega institucija izda potrdilo o uspešno zaključenem programu. Ciljna skupina so mladi do vključno 29 let, ki bodo študirali, se izobraževali in usposabljali na področjih v kulturi, in sicer na področjih glasbe, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti in filma, kulturne dediščine, knjige, knjižničarstva in kulturnega managementa.

Za tiste, ki so že pridobili status samozaposlenega v kulturi, pa MK objavi razpis za dodelitev delovnih štipendij. Gre za ukrep, s katerim spodbujajo kakovostno in izvirno delo ter poklicni razvoj samozaposlenih v kulturi, ki so na začetku svoje ustvarjalne poti ali v perspektivni fazi svojega poklicnega delovanja.

Razpisi so objavljeni na spletni strani Ministrstva za kulturo.

Razpisi Javne agencije za knjigo RS

JAK – Javna agencija za knjigo RS sofinancira razvoj celotnega področja knjige (založništvo, bralna kultura in literarne prireditve ter mednarodno sodelovanje) in s tem omogoča mladim vključevanje v različne sofinancirane projekte in programe, ciljno podeljuje štipendije za mlade ustvarjalce v okviru knjižničnega nadomestila ter nagovarja mlade k sodelovanju v projektih, ki jih vodi JAK.

Razpisi slovenskega filmskega centra

SFC – Slovenski filmski center sofinancira razvoj celotnega področja filma. Z razpisi zagotavlja tudi razvoj, dostopnost in promocijo kulturnovzgojnih filmskih projektov, skrbi za povečanje raznolikosti, kakovosti in geografske razpršenosti kulturnovzgojnih filmskih projektov na ozemlju Republike Slovenije, skrbi za povečanje občinstva za kakovosten in zahteven film, še zlasti otrok in mladih, ter za spodbujanje usposabljanja strokovnega kadra (pedagogov in mentorjev) na področju filmske vzgoje.

Razpisi Javnega Sklada Republike Slovenije Za Kulturne Dejavnosti

JSKD redno objavlja in izvaja javne razpise in pozive za sofinanciranje kulturnih projektov in programov za kulturna društva in zveze kulturnih društev. Sredstva so namenjena sofinanciranju projektov, ki so izvedeni kot prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javno dostopne kulturne aktivnosti), izobraževanja in strokovna usposabljanja ali založniški, filmski in video projekti ter manjše investicije v infrastrukturo, namenjeno kulturi (oprema in investicijsko vzdrževanje).

V sodelovanju z občinami JSKD razpisuje tudi sredstva za redno delovanje kulturnih društev na lokalni ravni.

Mlad.si
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button