Štipendije

Štipendije za leto 2019/2020

Štipendije – katera je prava in kako pridobiti pravico do različnih štipendij? Marsikdo si te dni zastavlja prav to vprašanje. Štipendije se razlikujejo po namenu, pogojih za pridobitev, višini in obveznostih. Večino jih podeljuje država, obstajajo pa recimo tudi kadrovske štipendije, ki jih podeljujejo različna podjetja.

Državna štipendija

Namenjena je dijakom in študentom, ki se izobražujejo in izhajajo iz socialno šibkejših družin. Dodeljujejo jih Centri za socialno delo glede na prebivališče vlagatelja. Prvo vloga se odda pri pristojnem centru za socialno delo.

Dobro si preberi razpisne pogoje in se drži rokov prijave.

Dijaki prvo vlogo za uveljavljanje državne štipendije vložijo v mesecu avgustu, da bodo ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. septembrom. Študenti pa prvo vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo v mesecu septembru, da bodo ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. oktobrom.

Več informacij o državnih štipendijah in uveljavljanju pravic je na spletni strani MDDSZ in na strani ŠOS. Bodite pa pozorni tudi na letošnje novosti pri štipendiranju.

Zoisova štipendija

Dodeljuje se kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti. Dodeljuje jo Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

Rok za oddajo vlog je:

  • za dijake – petek, 6. september 2019,
  • za študente – ponedeljek, 7. oktober 2019.

Razpisna dokumentacija je dostopna tukaj.

Kadrovske štipendije

Namen kadrovskih štipendij je povezovanje študentov ter potencialnih delodajalcev, ki si na tak način zagotovijo perspektiven kader. Podjetja podeljujejo kadrovske štipendije, država pa jih lahko tudi sofinancira. Kadrovske štipendije so v povprečju najvišje, njihova prednost pa je v tem, da zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju.

Dijaki in študenti se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, seznanijo preko Izmenjevalnice na spletni strani sklada, kjer delodajalci oddajo svoje potrebe po kadrovskih štipendistih za posamezno šolsko oz. študijsko leto. Zbrane potrebe delodajalcev se objavljajo tudi na spletnih straneh RRA – regionalnih razvojnih agencij. Prav tako pa velja spremljati tudi objave delodajalcev na spletnih straneh oz. v medijih.

Več informacij o kadrovskih štipendijah dobite na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Štipendije za deficitarne poklice

Namen je spodbujanje mladih za izobraževanje za poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest. Deficitarna področja in izobraževalne programe določa Politika štipendiranja (2015-2019).

AD futura

Štipendije AD futura so namenjene izobraževanju v tujini. Javni sklad v okviru programov AD Futura razpisuje različne oblike štipendiranja in sofinanciranja mednarodne mobilnosti študentov ter študija v tujini v obliki javnih razpisov.

Več informacij o štipendijah dobite na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije. Ogledate pa si lahko tudi študentski kažipot in najdete pravo pot do štipendije.

 

 mlad.si
 Pixabay

Sorodni članki

Back to top button