Štipendije

V 2024/25 bo možno hkratno prejemanje državne in Zoisove štipendije

V petek sprejeta novela Zakona o štipendiranju dijakom in študentom z letom 2024/25 omogoča hkratno prejemanje državne in Zoisove štipendije. Hkrati pa novela zagotavlja, da da štipendisti od 1. januarja 2024 ne bodo prejeli nižjih nakazil štipendij.

Novost bo velik doprinos študentom in dijakom iz socialno šibkejših okolij

Državna štipendija je dopolnilni prejemek, namenjen dijakom in študentom, ki se izobražujejo in izhajajo iz socialno šibkejših družin, Zoisova štipendija pa je namenjena dijakom in študentom kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.

Sprejeta novela zakona dijaku ali študentu iz socialno šibkejšega okolja, ki dosega izjemne dosežke, z novim šolskim letom 2024/2025 omogoča istočasno prejemanje državne in Zoisove štipendije. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predvideva, da bo dodatnih prejemnikov državnih štipendij za šolsko leto 2024/2025 okoli 4000.

Novela zakona naslavljala tudi spremembo Zakona za urejanje položaja študentov, ki je s 5. majem 2022 spremenil 23. člen Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) tako, da je določil dodatni 6. in 7. dohodkovni razred ter povišal takratne zneske državnih štipendij. Novela zakona določa, da državne štipendije s 1. januarjem 2024 ostanejo na enaki višini, kot bodo znašale konec leta 2023. Štipendistke in štipendisti bodo v januarju 2024 prejeli nove odločbe, s katerimi bo odločeno o višini državne štipendije od 1. januarja 2024. Vlog ni treba oddajati, saj bodo centri za socialno delo izdajali odločbe po uradni dolžnosti.

Še nekaj novosti

Ena izmed novosti je tudi prenos Ad futura štipendije na ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo ter na ministrstvo, pristojno za vzgojo in izobraževanje. Trenutno je izvajanje v pristojnosti Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, za katerega postopke na prvi stopnji vodi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad. Ker gre predvsem za spodbujanje študija v tujini, se z novelo financiranje in pristojnost za to vrsto štipendij prenaša na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

Novela zakona je poenotila tudi poimenovanje in uskladitve zakonodaje z novim konceptom izbora in sofinanciranja šolskih tekmovanj, ki ga je maja 2021 sprejelo takratno Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Takrat sprejeti Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj je tekmovanja razvrstil na selekcijska in interesna, kar pa je bilo v neskladju s terminologijo, določeno v Zakonu o štipendiranju.

GOV.si
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button