Štipendije

Bodoči dijaki lahko že oddajo vlogo za štipendijo za deficitarne poklice

Dijaki, ki bodo v šolskem letu 2022/2023 vpisani v 1. letnik srednjega poklicnega, strokovnega ali poklicno tehničnega izobraževanja, lahko od 13. junija do 23. septembra oddajo vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice. Prvič pa lahko vlogo oddajo tudi elektronsko. Podelili bodo 1000 štipendij po dobrih 107 evrov mesečno.

Letos lahko prvič vlogo oddajo elektronsko

Vlogo za štipendijo za deficitarne poklice lahko bodoči dijaki oddajo priporočeno po pošti, osebno v vložišču sklada ali letos prvič tudi elektronsko preko portala Moja eUprava. Vlagatelji se prijavijo s svojo e-identiteto: s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali smsPASS na mobilnem telefonu. Za mladoletne osebe odda vlogo zakoniti zastopnik s svojo e-identiteto.

Štipendijo za deficitarne poklice lahko pridobijo dijaki 1. letnikov, ki so prvič vpisani v srednje poklicno izobraževanje iz nabora deficitarnih poklicev za šolsko leto 2022/2023 in bodo s tem pridobili višjo izobrazbo od že pridobljene, so sporočili z javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada.

Seznam nabora poklicev, ki veljajo za deficitarne, se spreminja. Letos so seznam dopolnili s poklicema izdelovalec kovinskih konstrukcij ter gastronomske in hotelske storitve.

V naboru je tako 23 deficitarnih poklicev:

 • kamnosek,
 • mehatronik operater,
 • inštalater strojnih inštalacij,
 • oblikovalec kovin orodjar,
 • elektrikar, avtokaroserist,
 • pek,
 • slaščičar,
 • mesar,
 • tapetnik,
 • mizar,
 • izdelovalec kovinskih konstrukcij,
 • zidar,
 • tesar,
 • klepar-krovec,
 • izvajalec suho montažne gradnje,
 • slikopleskar-črkoslikar,
 • pečar-polagalec keramičnih oblog,
 • gozdar,
 • dimnikar,
 • steklar,
 • tehnik steklarstva in
 • gastronomske ter hotelske storitve.

Seznam dvojezičnih izobraževalnih programov, ki jih izvajajo v italijanskem in madžarskem jeziku, pa ostajajo enaki. V italijanskem jeziku izvajajo programe ekonomski tehnik, avtoserviser in predšolska vzgoja. V madžarskem jeziku pa mehatronik operater, strojni tehnik, kemijski tehnik in ekonomski tehnik.

Deficitarna štipendija je združljiva z državno

Prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka, prav tako ne na višino plačila dohodnine. Dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo. Če dijak ponavlja isti letnik oziroma ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

Če bodo na skladu prejeli več vlog, kot je na voljo sredstev, bodo vloge razvrščali glede na višjo povprečno oceno v zaključnem razredu osnovne ali nižje poklicne šole in glede na višjo povprečno oceno izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole oziroma strokovnih predmetov v zaključnem razredu nižjega poklicnega izobraževanja.

S štipendijami za deficitarne poklice na skladu želijo spodbuditi mlade k vpisu v izobraževalne programe za deficitarne poklice. Za take poklice na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. S tem želijo zagotoviti ustrezno število mladih z znanji, potrebnimi za obstoj in razvoj posameznih gospodarskih panog.

Za štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2022/2023 je na voljo dobrih 3,6 milijona evrov. Dijak bo za celotno obdobje trajanja izobraževalnega programa prejemal štipendijo v višini 107,42 evra.

STA
Unsplash

Sorodni članki

Back to top button