Štipendije

Fundacija Leona Štuklja razpisuje štipendije

Višina mesečne štipendije znaša 150 evrov.

Fundaci​ja Leona Štuklja razpisuje skladno s Pravilnikom o pridobivanju sredstev in podeljevanju štipendij in pomoči: desetmesečne štipendije, z možnostjo podaljšanja, v višini 150 evrov mesečno.

Pogoji za pridobitev:

  • Dijaki in študentje, ki dosegajo nadpovprečne študijske uspehe ob hkratnem uspešnem vključevanju v športne, kulturne ali humanitarne dejavnosti in še nimajo štipendije
  • Dodatni kriterij – socialni status družine prosilca

Prednost pri dodelitvi štipendij imajo dijaki in študentje višjih letnikov

Kandidati so dolžni predložiti pisno:

  • Pisno prošnjo s tel. št., elektronsko pošto in kratkim življenjepisom,
  • Dokazila o študijskem uspehu in potrdilo o vpisu
  • Fotokopijo zadnje dohodninske odločbe staršev, skrbnikov in svoje, če so že davčni zavezanci
  • Dokazila o izven šolskih aktivnostih na področju športa, kulture in humanitarnih dejavnosti oziroma priporočila trenerjev, profesorjev ali mentorjev.

Na osnovi zbranih dokazil in pridobljenih informacij bo Komisija za podeljevanje štipendij izbrala štipendiste in do ponedeljka, 30. 11. 2020 po elektronski pošti obvestila vse prosilce o izboru.

Rok za oddajo pisnih vlog, začetek: četrtek, 15. 10. 2020, zadnji dan za oddajo, četrtek 29. 10. 2020.

​Pisne vloge pošljite na naslov:

Fundacija Leona Štuklja
Vladimir PODHOSTNIK
Ul. heroja Zidanška 18
2000 MARIBOR

 

 UM
Pixabay

Sorodni članki

Back to top button