Štipendije

Spremembe na področju štipendiranja zaradi epidemije COVID-19

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) je tudi na področju štipendiranja prinesel nekaj ukrepov, ki odstopajo od sicer veljavnih določb Zakona o štipendiranju.

Ukrepi se uporabljajo od 1. junija 2020 do 31. decembra 2020, razen ukrepi glede uveljavljanja izjemnih dosežkov za pridobitev Zoisove štipendije, ter glede kadrovskih štipendij, ki se uporabljajo najpozneje do zaključka šolskega oziroma študijskega leta 2020/2021.

Državne štipendije

Na področju državnih štipendij sta v veljavi dva ukrepa, povezana z mirovanjem in vračilom prejete štipendije.

 • Štipendistom, ki v šolskem ali študijskem letu 2019/2020 ne napredujejo v višji letnik ali ne zaključijo izobraževalnega programa, za katerega prejemajo štipendijo, štipendija v šolskem oz. študijskem letu 2020/2021 miruje.
 • Štipendistom, ki zaradi izjemnih okoliščin, povezanih z epidemijo COVID-19, kljub sklenjenemu dogovoru o odlogu vračila ali obročnem vračanju štipendije, se lahko dogovor podaljša za eno leto. Štipendist mora pri štipenditorju za podaljšanje roka z ustreznimi dokazili zaprositi pred iztekom roka za plačilo. Štipenditorja sta Center za socialno delo za državne štipendije ter Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad za ostale štipendije.

Zoisove štipendije

Na področju Zoisovega štipendiranja so veljavni tudi ukrepi mirovanja in odloga vračila, kot je to navedeno za državne štipendije. Dodatno je spremenjen način uveljavljanja izjemnih dosežkov za šolski oz. študijski leti 2020/2021 in 2021/2022.

V šolskem oz. študijskem letu 2020/2021:

 • se uveljavljajo izjemni dosežki, doseženi v študijskih letih 2017/2018 in 2018/2019,
 • se uveljavlja znanstvenoraziskovalna naloga ali znanstveni prispevek, objavljen v šolskih oz. študijskih letih 2018/2019 in 2019/2020,
 • se lahko uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je ali bi ga lahko štipendist uveljavljal v letu 2019/2020, če je dosežen na isti ravni izobraževanja.

V šolskem oz. študijskem letu 2021/2022:

 • se uveljavljajo izjemni dosežki, doseženi v šolskih oz. študijskih letih 2018/2019 in 2020/2021.

Kadrovske štipendije

Tudi na področju kadrovskega štipendiranja so veljavni tudi ukrepi mirovanja in odloga vračila, kot je to navedeno za državne štipendije. Poleg tega se uveljavljajo naslednje spremembe, ki veljajo do zaključka šolskega oz. študijskega leta 2020/2021:

 • delodajalec lahko odpove pogodbo o zaposlitvi, sklenjeno s štipendistom, brez dolžnosti vračila štipendije, če gre za odpoved iz razlogov, povezanih z epidemijo COVID-19. V roku enega leta mora delodajalec štipendistu ponuditi novo pogodbo o zaposlitvi tako, da je skupno trajanje pogodb najmanj eno leto;
 • delodajalec lahko zaposli štipendista pred zaključkom izobraževanja. Vendar mora ta izobraževanje zaključiti v največ 18 mesecih od zaposlitve (spremenjeno s 6 mesecev);
 • delodajalec je prost obveznosti zaposlitve štipendista, če preneha zaradi posledic epidemije COVID-19;
 • v primeru, da enomesečna praksa štipendista pri delodajalcu s strani katerih koli strank ni mogoča zaradi posledic epidemije COVID-19, prejetih sredstev ni potrebno vračati;
 • delodajalec in štipendist se lahko dogovorita o zamiku izplačil štipendije zaradi izjemnih okoliščin v zvezi z epidemijo.

Dodatne informacije so na voljo na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

ikona pisec Študentska organizacija Slovenije – ŠOS
ikona fotograf Unsplash

Sorodni članki

Back to top button