Štipendije

Ob opravičljivih razlogih štipendije ni potrebno vračati

Študentje imajo možnost podaljšanja roka za zaključek študijskih obveznosti, če centru za socialno delo predložijo potrdilo fakultete, s katerim dokažejo, da niso diplomirali/magistrirali do predvidenega roka zaradi okoliščin, na katere niso mogli vplivati.

Varuh človekovih pravic je objavil obvestilo glede podaljšanja roka za zaključek študija za štipendiste in pozval študente, naj pri uveljavljanju te pravice v primeru težav (na CDS), opozorijo na to obrazložitev ali se v primeru negativne odločbe pritožijo.

Ob opravičljivih razlogih štipendije ne bo več potrebno vračati.

Vračilo štipendije po ZŠtip-1

Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) od šolskega/študijskega leta 2018/2019 dalje določa, da je štipendist, ki ne zaključi študija v 12 mesecih po zaključnem letniku (t.i. absolvent), dolžan vrniti štipendije samo za zadnje leto prejemanja (pred tem za obe leti – zadnji letnik in leto absolventa).

V novem prvem odstavku 99. člena ZŠtip-1 pa je eksplicitno navedeno. Da štipendistu ni potrebno vračati štipendije. V primerih, ko letnika (oziroma izobraževanja) ni uspešno zaključil iz razlogov, navedenih v prvem odstavku 87. člena ZŠtip-1. Opravičljivi razlogi med drugim so, starševstvo, opravičljivi zdravstveni razlogi. Sem spadajo tudi, izjemne družinske in socialne okoliščine ali neizpolnjenih šolskih ali študijskih obveznosti zaradi okoliščin na katere sam ni mogel vplivati.

 

 mlad.si
 arhiv DOSTOp.si

Sorodni članki

Back to top button