Štipendije

Solidarnostni dodatek za študente – Kako do njega?

Solidarnostni dodatek za študente oz. njegovo izplačilo ne bo potekalo avtomatsko. Zato je potrebno poskrbeti za pravočasno in pravilno oddajo vloge na straneh e-uprave, da si do konca aprila zagotovimo izplačilo v višini 150 evrov.

Državni zbor Republike Slovenije je že 2. aprila 2020 sprejel ‘mega anti-korona zakon’ oziroma Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Ukrepi zajemajo vrsto gospodarskih ukrepov, v njem pa so se poskusili dotakniti tudi izboljšanja študentskega položaja z izplačilom solidarnostnega dodatka. Do tega so po zakonu tako upravičeni vsi redni študenti s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Kako do solidarnostnega dodatka?

E-uprava je v preteklih dneh na svoji spletni strani objavila navodila za izplačilo enkratnega dodatka za študente. Na spletni strani e-uprave je potrebno pravilno izpolniti vlogo s pravilnimi podatki. Oddaja vloge je enostavna, izpolniti pa jo je mogoče tudi brez uporabe e-identitete oziroma digitalnega potrdila.

Vlogo pregleda Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), ki preveri pravilnost podatkov ter izpolnjevanje zahtevanih pogojev. Ministrstvo tako preveri stalno prebivališče in preveri status študenta v Centralni evidenci udeležencev vzgoje in izobraževanja. V kolikor so podatki pravilni in je ugotovljena upravičenost do dodatka, bo MIZŠ na študentov transakcijski račun nakazal enkraten solidarnostni dodatek za študente v višini 150 evrov.

Rok za oddajo?

Kljub začetnim podatkom, da bo vlogo potrebno oddati do 22. aprila je vloga na straneh e-uprave bila danes objavljena brez časovnega roka. Vseeno pa velja: prej izpolniš, prej dobiš.

Solidarnostni dodatek za študente na žalost ne pripada vsem študentom

Kot že omenjeno, so zaenkrat do dodatka upravičeni študenti s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki se v študijskem letu 2019/2020 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih v Republiki Sloveniji, ki se izvajajo kot redni študij.

Vlada Republike Slovenije predlogov o razširitvi upravičenosti na izredne in tuje študente, ki v Sloveniji študirajo niso upoštevali. Predloge so v fazi obravnave zavrnili, rečeno pa je bilo, da naj bi se dotični predlogi predvidevani v naslednjem paketu interventnih ukrepov. Ti so za obravnavo predvideni konec meseca aprila.

Ne glede na sprejeto si želimo še dodatnih ukrepov za omilitev stiske študentov. Več o predlogih študentov pa si lahko preberete na Predlogi študentov glede ukrepov za omilitev posledic epidemije COVID-19.

 

Tina SMONKAR
Pixabay

Sorodni članki

Back to top button