Štipendije

Roki za štipendije v študijskem letu 2019/2020

Tik pred nami je novo študijsko leto, ki prinaša tudi nove štipendije. Da ne boš zamudil rokov za prijavo, je pred teboj koledarček rokov za oddajo vlog za štipendije.

Državna štipendija

Te so namenjene dijakom in študentom, ki se izobražujejo in izhajajo iz socialno šibkejših družin. Pripadajo jim od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge do izteka tekočega šolskega oziroma študijskega leta. Z letošnjim šolskim/študijskim letom je novost, da vlog za nadaljnje prejemanje štipendije štipendistom ni več treba vlagati.

Ne pozabi oddati vloge za štipendijo!

To pa ne velja v primeru, ko se za pravico do državne štipendije zaproša prvič. Rok za oddajo vloge za uveljavljanje pravice do državne štipendije ni določen, saj štipendija upravičencu pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Več pa najdeš na povezavi.

Zoisova štipendija: 7. oktober

Zoisova štipendija se dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih dodeljuje kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti. Zoisove štipendije podeljuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, kamor se v skladu z javnim pozivom tudi odda vloga.

Štipendije za študij Slovencev v zamejstvu in po svetu v Sloveniji: 20. september

Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu so namenjene pripadnikom avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah in potomcem slovenskih izseljencev za študij 1. ali 2. stopnje v Republiki Sloveniji. Višina štipendije znaša 150 oziroma 204,8 evrov mesečno, k osnovni štipendiji pa se lahko dodeli tudi dodatek za zdravstveno zavarovanje.

Ad futura štipendije

Namenjene so spodbujanju izobraževanja mladih v tujini ter izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji. Vse informacije glede štipendij Ad futura so dostopne na spletnem mestu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije

 

 mlad.si
 Pixabay

Sorodni članki

Back to top button