Izobraževanje

Inovativno učenje in poučevanje na UM

Pričetek obsežnega projekta na Univerzi v Mariboru.

Na Univerzi v Mariboru so pričeli z izvajanjem projekta »Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo«, ki so ga uspešno pridobili na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

V naslednjih štirih letih bo izvedena vrsta aktivnosti, od analitične in strateške priprave sistemskih podlag do oblikovanja didaktičnih gradiv, izvedbe usposabljanj in drugih oblik prenosa znanja, ki bodo oblikovale učečo se skupnost z namenom razvoja spretnosti in kompetenc visokošolskih učiteljev. Cilj je uveljavitev sodobnih, prožnejših in inovativnih oblik poučevanja in učenja ter vzpostavitev sistema usposabljanja in stalnega poklicnega razvoja visokošolskih učiteljev v slovenskem visokošolskem prostoru.

Posebno mesto v projektu imajo usposabljanja za visokošolske učitelje, ki jih bodo tekom celotnega trajanja projekta organizirali vsi partnerji konzorcija, ter vloga multiplikatorjev. Multiplikatorji so visokošolski učitelji in strokovni sodelavci, ki se bodo usposabljali v tujini na delavnicah in seminarjih s področja visokošolske didaktike ali na izobraževalnih obiskih. Nova spoznanja bodo širili primarno znotraj svoje članice prek različnih oblik prenosa znanja (posveti, delavnice, gradiva ipd.), dodatno pa na ravni celotnega slovenskega visokošolskega prostora prek aktivnosti v okviru projekta. Za namen ozaveščanja o pomenu didaktike v visokem šolstvu bo namreč organiziranih osem posvetov in zaključna konferenca ter izdanih več znanstvenih in strokovnih gradiv.

Cilj projekta je uveljaviti sodobne in bolj inovativne oblike poučevanja in učenja.

 

https://www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPGUM
https://i0.wp.com/www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPG?w=780arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button