Izobraževanje

Evropski dan jezikov: 96 odstotkov odraslih Slovencev uporablja vsaj en tuj jezik

V Evropi na današnji dan praznujemo evropski dan jezikov, ki ga je Svet Evrope razglasil leta 2001 v evropskem letu jezikov. Dan je namenjen ozaveščanju o pomembnosti učenja jezikov in spoštovanju jezikovne pestrosti v Evropi, cilj pa je spodbuditi ljudi vseh generacij k učenju tujih jezikov.

Statistični urad RS (Surs) je za evropski dan jezikov sporočil, da velika večina odraslih v Sloveniji, starih med 18 in 69 let, razume vsaj en tuji jezik. Najpogostejši tuji jezik v tej starostni skupini je angleščina. Za 84 odstotkov odraslih je materni jezik slovenščina.

Med odraslimi osebami v Sloveniji jih kar 96 odstotkov razume ali uporablja vsaj en tuji jezik. Najnižji delež je med tistimi z največ osnovnošolsko izobrazbo, najvišji pa med tistimi z dokončano terciarno izobrazbo. Vsaj en tuji jezik razume ali uporablja 97 odstotkov moških in 94 odstotkov žensk.

Med tistimi, ki razumejo ali uporabljajo enega ali več tujih jezikov, jih 46 odstotkov oz. skoraj polovica nadpovprečno obvlada vsaj en tuji jezik, 37 odstotkov pa povprečno oz. razmeroma tekoče.

18 odstotkov odraslih razume ali uporablja en tuji jezik, 23 odstotkov dva, 19 odstotkov tri, 11 odstotkov štiri in 25 odstotkov odraslih pet tujih jezikov ali več.

Najpogostejši tuji jezik v Sloveniji je angleščina

Angleščino razume ali uporablja 74 odstotkov odraslih, med njimi jo nekaj več kot polovica posameznikov po lastni oceni med vsemi tujimi jeziki tudi najbolje obvlada. Drugi najpogostejši tuji jezik med odraslimi je hrvaščina, sledijo nemščina, srbohrvaščina, bosanščina, srbščina in italijanščina.

Med angleško govorečimi odraslimi jih ima šest odstotkov dokončano osnovnošolsko izobrazbo ali manj, 54 odstotkov srednješolsko in 40 odstotkov terciarno. Zelo podobna razporeditev je tudi med nemško govorečimi odraslimi. Med odraslimi z znanjem hrvaščine jih ima 11 odstotkov dokončano osnovnošolsko izobrazbo ali manj, 57 odstotkov srednješolsko izobrazbo in 32 odstotkov terciarno izobrazbo. Med odraslimi, ki znajo srbohrvaško, jih ima 15 odstotkov dokončano osnovnošolsko izobrazbo ali manj, 72 srednješolsko in 13 terciarno izobrazbo.

Pri 16 odstotkih odraslih materni jezik ni slovenščina, ampak najpogosteje bosanski, srbski, hrvaški ali albanski jezik. Med vsemi odraslimi jih ima pet odstotkov dva materna jezika, od tega 54 odstotkov moških in 46 odstotkov žensk, so še sporočili s Sursa.

Natečaj za učence

Za evropski dan jezikov potek tudi natečaj Jeziki v mojem razredu/šoli, s katerim šole vabijo k izdelavi plakatov, na katerih bodo predstavljeni vsi jeziki, ki so prisotni v njihovem učnem okolju. Rok za oddajo je 15. oktober.

STA
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button