Izobraževanje

Kaj bo v letu 2019 novega na UM?

Senat mariborske univerze sprejel letošnji program dela.

Senat Univerze v Mariboru je na izredni seji sprejel program dela univerze za letošnje leto, v katerem so se zavezali k nadaljnji krepitvi kakovosti študijskih programov in raziskovalne dejavnosti ter njune vpetosti v mednarodni prostor.

Kot je pojasnil rektor Zdravko Kačič, univerza trenutno izkazuje negativno finančno poslovanje predvsem zaradi dviga plač po dogovoru med vlado in sindikati javnega sektorja. A ker naj bi država nadomestila ta sredstva, bodo do konca leta po njegovih napovedih uravnotežili poslovanje. »Kljub temu moramo biti še naprej skrbni pri trošenju denarja,« je dejal.

Težava je, da ni denarja za investicijsko vzdrževanje, saj je nekatera infrastruktura dotrajana. Za najnujnejša dela bi potrebovali nekaj več kot dva milijona evrov. »Upamo, da bo z rebalansom državnega proračuna to zagotovljeno,« je povedal rektor.

 

Kaj bo novega za študente?

Na študijskem področju ni večjih novosti. Nova programa dentalne medicine in klinične farmacije, ki ju napovedujejo na Medicinski fakulteti, sta v fazi akreditacije na državni ravni. Po rektorjevih besedah pričakujejo, da bosta oba postopka akreditacije zaključena v letošnjem letu. »Kakšen bo rezultat, težko napovedujem. Delamo vse na tem, da bo pozitiven in da bo mogoče pozneje doseči tudi finančne pogoje, ki bodo omogočali razpis teh dveh študijskih programov, ki sta v slovenskem prostoru po vseh kazalnikih zelo potrebna, še posebej študijski program dentalne medicine,« je dejal.

Letos bodo nadaljevali tudi uveljavljanje doktorske šole, ki jo je univerza ustanovila lani. »To pomeni, da smo vzpostavili ustrezne standarde kakovosti doktorskega študija. V preteklem letu so te standarde posvojile nekatere članice, letos pa to razširjamo na vse članice univerze. To bo zagotovo postavilo doktorski študij na nov nivo, hkrati pa ga tudi naredilo zanimivejšega za tuje študente,« je pojasnil rektor.

 

V prihodnje več poudarka na pridobivanju novih študentov?

Čeprav so imeli sprva težave z zagotovitvijo sklepčnosti, so člani senata univerze na seji soglasno potrdili predlagani program dela. Pripomb ni bilo, le senator Željko Knez s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo je opozoril, da bi morali v prihodnje posvečati več pozornosti privabljanju študentov k vpisu na univerzo.

 

Odstopila prorektorica za študentska vprašanja

Senat se je tudi uradno seznanil z odstopom prorektorice za študentska vprašanja Maje Žibert. Po Kačičevih besedah se je za ta korak odločila zaradi zaposlitve v podjetju. Dokler študenti ne izberejo novega prorektorja, bodo na ta položaj imenovali vršilca dolžnosti prorektorja.

 

https://www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPGUM
https://i0.wp.com/www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPG?w=660arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button