Izobraževanje

Mladi smo najbolj zadovoljna starostna skupina

V začetku 2019 je bilo v Sloveniji 309.000 mladih prebivalcev (15–29 let). Več kot polovica teh prebivalcev se je izobraževalo, večina mladih je bilo na splošno zadovoljnih s svojim življenjem.

12. avgust je po vsem svetu že od leta 1999 dan, namenjen mladim. Združeni narodi so namreč takrat ta dan razglasili mednarodni dan mladih, z namenom da bi se vsako leto razpravljalo o različnih vprašanjih, ki zadevajo mlade ljudi, in opozarjalo na njihovo pomembno vlogo v družbi na splošno. Letos je vodilna tema izobraževanje.

Slovenija je takoj za Hrvaško država, kjer ima najmanj mladih le osnovnošolsko izobrazbo ali je brez nje.

Več kot polovica mladih se izobražuje

V šolskem letu 2018/19 je skoraj 2.000 učencev (15–29 let) obiskovalo osnovno šolo, 73.000 je bilo dijakov, nekaj več kot 67.000 pa študentov.

Skupaj z mladimi, ki so bili v predhodnem šolskem letu 2017/18 vključeni v izobraževanje za odrasle je bilo v formalno izobraževanje vključenih nekaj več kot polovica vseh prebivalcev Slovenije, starih od 15 do 29 let.

V 2018 je bilo v Sloveniji med prebivalci v starostni skupini 30–34 let 42,7 % takih, ki so imeli doseženo terciarno izobrazbo. V 2005 je bilo takih nekaj manj kot četrtina.

Koliko mladih se ne izobražuje?

Večina mladih prebivalcev Slovenije, starih od 18 do 24 let, je vključenih v izobraževanje. V 2018 je bilo v Sloveniji med toliko starimi prebivalci le nekaj manj kot 5 % takih, ki so bili brez izobrazbe ali so imeli dokončano največ osnovno šolo in niso bili vključeni v izobraževanje ali usposabljanje. Manjši delež takih oseb v EU je bil v 2018 le na Hrvaškem, 3,3 %.

161.000 delovno aktivnih mladih

V Sloveniji je bilo v 2018 161.000 delovno aktivnih mladih (15–29 let). Največ, 104.000, jih je delalo v podjetjih ali organizacijah, sledilo je delo prek študentskega servisa (31.000).

Med mladimi je bilo 16.000 brezposelnih; stopnja brezposelnosti je bila 9,0–odstotna in je bila za skoraj 4 odstotne točke višja od skupne stopnje brezposelnosti.

Nižje plače, nižja stopnja tveganja revščine, večje zadovoljstvo z življenjem

Povprečna mesečna bruto plača mladih (15–29 let) je v 2018 znašala približno tri četrtine povprečne bruto mesečne plače vseh zaposlenih oseb v Sloveniji. V 2018 je bila stopnja tveganja revščine med med mladimi nekoliko nižja kot je slovensko povprečje.

Mladi smo najbolj zadovoljna starostna skupina. Na lestvici od 0 do 10 smo zadovoljstvo s svojim življenjem ocenili s povprečno oceno 8,1; povprečna ocena za vse starostne skupine je bila 7,3.

 

 STA
 Car photo created by freepik – www.freepik.com

Sorodni članki

Back to top button