Izobraževanje

Začenja se zadnji prijavni rok za vpis na višje šole

Na višjih šolah se s 26. avgustom začenja drugi in hkrati zadnji prijavni rok za vpis v redni študij višješolskega strokovnega izobraževanja v študijskem letu 2019/2020. Prijavni rok bo potekal do 31. avgusta.

Po podatkih višješolske prijavne službe je na voljo skupno 9917 vpisnih mest, in sicer 7277 na izrednih in 2640 na rednih študijih.

Drugi prijavni rok za vpis na višje šole poteka od 26. do 31. avgusta.

Na rednem in izrednem študiju je največ prostih mest na študijskih programih Ekonomist (1767). Nekoliko manj, a vseeno veliko na programih Informatik (801), Gostinstvo in turizem (784), Logistično inženirstvo (672) ter Strojništvo (653).

Kdo se lahko vpiše?

V višješolski program se lahko vpišejo kandidati s splošno ali poklicno maturo (zaključni izpit oziroma diplomo pred letom 2002). Vpišejo se lahko tudi kandidati z opravljenim mojstrskim/delovodskim/poslovodskim izpitom, če imajo tri leta delovnih izkušenj. Pri čemer je treba opraviti še preizkus znanja iz slovenščine in matematike ali tujega jezika. Izkazati je potrebno znanje v obsegu, določenem za poklicno maturo.

V dveletno višješolsko izobraževanje se lahko redno vpišejo tudi tisti, ki so leto ali dve redno študirali že v katerem od visokošolskih študijskih programov. Ob omejitvi vpisa pa imajo prednost tisti, ki še niso bili vpisani v redni študij v višjem strokovnem ali visokošolskem izobraževanju.

Kandidati se prijavijo z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe na povezavi vss-ce.com/vps/. Izpolnjen prijavni obrazec je treba natisniti, podpisati in ga poslati priporočeno prijavni službi v Celje.

Vpisi za sprejete bodo trajali do 1. oktobra

Višje strokovne šole bodo do 10. septembra obvestile kandidate o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti. To velja za vpis v programe Balet, Fotografija, Oblikovanje materialov ali Organizator socialne mreže ter Medijska produkcija.

Izid izbirnega postopka v drugem roku bo znan 23. septembra, vpisi na višje šole bodo trajali do 1. oktobra.

Podatki o prostih mestih za drugi prijavni rok so objavljeni na spletnih straneh Višješolske prijavne službe vss-ce.com/vps in višjih strokovnih šol.

 

 STA
arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button