Priložnosti

Na voljo štipendije za umetniške smeri

Si umetnik in želiš na študij v tujino?

Ministrstvo za kulturo (MK) razpisuje javna razpisa za financiranje štipendij za dodiplomski študij in podiplomski študij v tujini s pričetkom v šolskem letu 2019/2020.

Predmet prvega razpisa je štipendiranje javno veljavnega dodiplomskega študija na tujih izobraževalnih ustanovah na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, filma in kulturne dediščine ter na področju glasbe, baleta in plesa za posebno nadarjene.

Rok prijave je 20. maj 2019.

Vse informacije v zvezi z razpisom so objavljene na spletni strani MK.

Predmet drugega razpisa so štipendije za podiplomski (druga ali tretja bolonjska stopnja) študij in izpopolnjevanje v državah izven držav članic Evropske unije na področjih umetnosti, filma, kulturne dediščine in na področju kulturnega menedžmenta s pričetkom v študijskem letu 2019/2020.

Upravičeni prijavitelji pri obeh razpisih so študenti, ki:

  • Imajo status rednega študenta za polni študijski čas, z obliko študija s polno študijsko obremenitvijo.
  • Od začetka študijskega leta, za katerega štipendiranje se prijavljajo, ne bodo v delovnem razmerju oziroma samozaposleni v Republiki Sloveniji ali tujini. Ne bodo vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje oziroma pristojnem organu v tujini. S statusom upokojene osebe, ne bodo odgovorne osebe gospodarskih družb ali direktorji, direktorice zasebnega zavoda ali primerljivega statusa v tujini.
  • Izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Vsi ostali pogoji so napisani v razpisu, ki je objavljen na spletni strani MK.

 

 mlad.si
 Pixabay

Uredništvo DOSTOP.si

Uredništvo portala DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button