Priložnosti

Razpis: Najboljši študent UM v študijskem letu 2019/2020

Univerza v Mariboru (UM) v sodelovanju z družbama Elektro Maribor d.d. in Energija Plus d.o.o. tudi letos, že osmo leto zapored, objavlja Razpis za izbor najboljšega študenta Univerze v Mariboru. Denarna nagrada za najboljšega študenta znaša 600 evrov, za drugo mesto 400 evrov in za tretje mesto 200 evrov!

Zavedanje pomena izobraževanja je veliko in to temelji na konkurenčnosti na trgu dela med sodelujočimi partnerji. Zato bo tradicionalni razpis nagradil najboljše študente za njihovo študijsko odličnost ter jih motiviral pri nadaljnjem izobraževanju.

Kdo se lahko prijavi na razpis?

Na razpis za najboljšega študenta UM se lahko prijavijo študenti UM, ki imajo v študijskem letu 2019/2020 status študenta UM in so redno napredovali. Poleg tega v preteklih letih študija niso prejeli nagrade za najboljšega študenta UM. Kandidati pa morajo poleg zgoraj omenjenih meril upoštevati tudi to, da so vpisani v:

  1. najmanj 3. letnik I. st. študijskih programov ali
  2. najmanj 3. letnik enovitega magistrskega študija ali
  3. v študijski program II. stopnje.

Vsak kandidat mora pravilno izpolnjen obrazec “Prijava na razpis” in zahtevane priloge poslati najkasneje do 14. avgusta 2020, in sicer do 12. ure. Naslov je Rektorat Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom “Razpis za najboljšega študenta UM”.

Vse v navedenem roku prispele prijave bo ocenila strokovna komisija za izbor najboljšega študenta na UM. Ta bo v sestavi: univerzitetni profesor, strokovni sodelavec iz oddelka za izobraževanje in študentske zadeve, samostojna strokovna sodelavka iz službe za kadrovske zadeve ter dva predstavnika študentov.

Nagradni sklad

Izplačane nagrade za najboljšega študenta UM prispeva skupina Elektro Maribor. Te znašajo 600 evrov za prvo mesto, za drugo 400 in tretje mesto 200 evrov.

Za morebitna dodatna vprašanja in informacije glede samega razpisa se lahko obrnite na studentskisvet@um.si.​

Več informacij je na voljo v dokumentih Razpis za izbor ter Prijava na razpis.

 

 Univerza v Mariboru (UM)
 Pixabay

Uredništvo DOSTOP.si

Administrator portala DOSTOP.si.

Sorodni članki

Back to top button