Štipendije

Objavljen je razpis za štipendije za deficitarne poklice za 2024/25

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je na spletni strani objavil javni razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2024/2025 v vrednosti 4,3 milijona evrov. Vlogo bo možno oddati od 1. avgusta do vključno 30. septembra, so sporočili iz sklada. Mesečna višina štipendije znaša 118,48 evra.

Štipendije so namenjene spodbujanju mladih za vpis v izobraževalne programe za poklice, za katere na trgu dela primanjkuje kadra. Seznam nabora poklicev, ki veljajo za deficitarne, se spreminja.

Pri pripravi vsakoletnega javnega razpisa sklad sodeluje z ministrstvoma za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter za vzgojo in izobraževanje, Centrom za poklicno izobraževanje in Zavodom za zaposlovanje RS in skupaj z njimi pripravi nabor deficitarnih poklicev, za katere je v tistem obdobju zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest.

Tudi letos je cilj dodeliti štipendijo 1000 štipendistom, mesečna višina pa znaša 118,48 evra in se spreminja na podlagi usklajevanja na način in v roku, ki velja za transferje, v skladu z zakonom, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom.

Kateri poklici so letos na seznamu deficitarnih?

Štipendijo za deficitarne poklice bodo v šolskem letu 2024/2025 lahko pridobili dijaki, ki bodo prvič vpisani v 1. letnik enega izmed izobraževalnih programov:

 • kamnosek,
 • inštalater strojnih inštalacij,
 • oblikovalec kovin orodjar,
 • steklar,
 • tehnik steklarstva,
 • avtokaroserist,
 • pek,
 • slaščičar,
 • mesar,
 • tapetnik,
 • mizar,
 • izdelovalec kovinskih konstrukcij,
 • zidar,
 • tesar,
 • klepar-krovec,
 • izvajalec suhomontažne gradnje,
 • slikopleskar-črkoslikar,
 • pečar-polagalec keramičnih oblog,
 • gozdar,
 • dimnikar,
 • gastronomske in hotelske storitve.

Na dvojezičnih izobraževalnih programih, ki se izvajajo v italijanščini, se lahko na razpis za štipendijo prijavijo dijaki programov:

 • ekonomski tehnik,
 • avtoserviser in
 • predšolska vzgoja.

Na programih, ki se izvajajo v madžarskem jeziku, pa

 • mehatronik operater,
 • strojni tehnik,
 • kemijski tehnik in
 • ekonomski tehnik.

Prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka in na višino plačila dohodnine. Dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo ali Zoisovo štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice, ne more pa hkrati prejemati kadrovske štipendije. V primeru, da dijak ponavlja isti letnik, za katerega je prejemal štipendijo, oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik istega izobraževalnega programa, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto, so še pojasnili.

Vlogo bo možno oddati od 1. avgusta do vključno 30. septembra 2024. Več infomracij je dostopnih tukaj.

http://www.sta.si STA
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button