Štipendije

Do septembra se lahko prijaviš za štipendije za deficitarne poklice

Dijaki, ki bodo v šolskem letu 2023/2024 vpisani v 1. letnik srednjega poklicnega, strokovnega ali poklicno tehničnega izobraževanja, lahko do 22. septembra oddajo vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice. Tudi letos lahko vlogo oddajo elektronsko. Podelili bodo 1000 štipendij po dobrih 118 evrov mesečno.

Vlogo lahko bodoči dijaki oddajo priporočeno po pošti, osebno v vložišču sklada ali elektronsko preko portala Moja eUprava, kjer se vlagatelji prijavijo s svojo e-identiteto: s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali smsPASS na mobilnem telefonu. Za mladoletne osebe odda vlogo zakoniti zastopnik s svojo e-identiteto. Vloga je na voljo tukaj.

Štipendijo za deficitarne poklice lahko pridobijo dijaki 1. letnikov, ki so prvič vpisani v srednje poklicno izobraževanje iz nabora deficitarnih poklicev za šolsko leto 2023/2024 in bodo s tem pridobili višjo izobrazbo od že pridobljene, so sporočili z javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada.

Seznam nabora poklicev, ki veljajo za deficitarne, se spreminja. Letos so s seznama odstranili dva poklica mehatronik operater in gastronomske ter hotelske storitve.

V naboru je tako 21 deficitarnih poklicev:

 • kamnosek,
 • inštalater strojnih inštalacij,
 • oblikovalec kovin orodjar,
 • steklar,
 • avtokaroserist,
 • pek,
 • slaščičar,
 • mesar,
 • tapetnik,
 • izdelovalec kovinskih konstrukcij,
 • zidar,
 • tesar,
 • klepar-krovec,
 • izvajalec suho montažne gradnje,
 • slikopleskar-črkoslikar,
 • pečar-polagalec keramičnih oblog,
 • gozdar,
 • dimnikar,
 • mizar in
 • gastronom hotelir.

Seznam dvojezičnih izobraževalnih programov, ki jih izvajajo v italijanskem in madžarskem jeziku, pa ostajajo enaki. V italijanskem jeziku izvajajo programe ekonomski tehnik, avtoserviser in predšolska vzgoja. V madžarskem jeziku pa mehatronik operater, strojni tehnik, kemijski tehnik in ekonomski tehnik.

Dijak lahko istočasno prejema tudi državno štipendijo

Prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka, prav tako ne na višino plačila dohodnine. Dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo. Če dijak ponavlja isti letnik oziroma ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

Če bodo na skladu prejeli več vlog, kot je na voljo sredstev, bodo vloge razvrščali glede na višjo povprečno oceno v zaključnem razredu osnovne ali nižje poklicne šole in glede na višjo povprečno oceno izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole oziroma strokovnih predmetov v zaključnem razredu nižjega poklicnega izobraževanja.

S štipendijami za deficitarne poklice želijo na skladu spodbuditi mlade k vpisu v izobraževalne programe za deficitarne poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev, in s tem zagotoviti ustrezno število mladih z znanji, potrebnimi za obstoj in razvoj posameznih gospodarskih panog.

Za štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2023/2024 je na voljo dobrih 3,7 milijona evrov. Dijak bo za celotno obdobje trajanja izobraževalnega programa prejemal štipendijo v višini 118,48 evra.

Celoten razpis in več informacij lahko najdeš tukaj.

STA
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button