Štipendije

Štipendije mariborske občine bo prejemalo 53 dijakov in študentov

Štipendijo Mestne občine Maribor bo v šolskem letu 2020/2021 prejemalo 29 dijakov in 24 študentov s stalnim bivališčem v tej občini. Dijaki bodo prejemali 130 evrov na mesec, študenti, ki študirajo v Sloveniji, 190 evrov, tisti, ki študirajo v tujini, pa 250 evrov, so ta teden sporočili z občine.

V letošnjem občinskem proračunu je za podelitev štipendij predvidenih 102.000 evrov. Enak znesek v ta namen predvideva tudi predlog proračuna za prihodnje leto, ki ga bo mestni svet obravnaval v ponedeljek.

Na razpisa za tekoče šolsko leto je prispelo skupno 132 vlog. Na podlagi teh so razdelili 26 štipendij nadarjenim dijakom in tri štipendije dijakom srednjega poklicnega izobraževanja. 17 štipendij je namenjenih študentom, ki študirajo v Sloveniji, in sedem štipendij študentom, ki študirajo v tujini. Rok za prijavo se je za dijake iztekel 15. septembra in za študente 15. oktobra.

Do občinske štipendije so upravičene osebe s statusom dijaka od vključno drugega letnika, osebe s statusom študenta dodiplomskega študija od vključno drugega letnika do začetka absolventskega staža ter osebe s statusom študenta podiplomskega magistrskega študija od prvega letnika dalje do začetka absolventskega staža.

Izpolnjevati morajo tudi pogoje, kot so slovensko državljanstvo in stalno prebivališče v Mestni občini Maribor. Povprečna zaključna ocena mora biti najmanj štiri za dijake oziroma osem za študente in izjemni dosežki v preteklem šolskem oz. študijskem letu. Občinske štipendije pa ne more prejemati dijak oziroma študent, ki že prejema katero drugo štipendijo.

Mestna občina Maribor nadarjene dijake in študente ter dijake, ki se šolajo v programih srednjega poklicnega izobraževanja, štipendira od leta 2002/2003.

V zadnjih letih so se sredstva za štipendije zviševala. V letih 2017 in 2018 je bilo v proračunu predvidenih za to 80.000 evrov, lani 100.000 evrov. Zvišalo se je tudi število izplačanih štipendij, in sicer s 35 v letu 2017 na 53 v letošnjem letu.

 

 STA
Pixabay

Sorodni članki

Back to top button