Izobraževanje

Odziv DOS na spremenjena pravila vpisa na univerzo za dijake s poklicno maturo

Dijaška organizacija Slovenije (DOS) je Vladi Republike Slovenije, pristojnemu ministrstvu za izobraževanje, Univerzi v Ljubljani ter Nacionalni agenciji za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) poslala odprto pismo, s katerim pristojne organe poziva k odpravi spremembe pravil vpisa na univerzitetne študijske programe z opravljeno poklicno maturo. 

Odprto pismo DOS objavljamo v celoti.

V zadnjem času so se na Dijaško organizacijo Slovenije presenečeno obrnili številni srednješolci, ki so izrazili zaskrbljenost in stisko zaradi spremenjenih pravil za vpis na univerzo za dijake s poklicno maturo. Od sprejetja Zakona o maturi leta 2003, ki je takratno enotno maturo preimenoval v splošno maturo in dodal poklicno maturo, je začelo veljati, da se lahko dijakinje in dijaki s poklicno maturo in opravljenim petim predmetom vpišejo na marsikateri univerzitetni študijski program. Tik pred začetkom letošnjega vpisnega obdobja pa so mnogi presenečeno ugotovili, da vpis v nekatere študijske programe ni več mogoč.

Univerza v Ljubljani je s tem posegom zaostrila pogoje za vpis dijakov s poklicno maturo in opravljenim petim predmetom v univerzitetne študijske programe. V skladu z novimi razpisnimi pogoji se lahko omenjeni dijaki vpišejo le še v študijske programe, ki se pokrivajo s programi srednjih šol, na katerih so opravljali maturo.

Naj navedemo nekaj diskriminatornih primerov, s katerimi se soočajo letošnji maturanti zaradi spremenjenih pravil vpisa: veterinarski tehnik, ki ima kemijo in biologijo tri ali pa celo štiri leta, če si to izbere za maturo, se ne more vpisati na pedagoško fakulteto za študij dvopredmetnega učitelja, lahko pa se tja vpišejo dijaki iz gimnazijskih programov z dvakrat manj kemije; gozdarski tehnik se je še prejšnje študijsko leto z izpolnjenimi pogoji lahko vpisal na pet fakultet, po aktualnih pogojih pa bo lahko študiral na le treh fakultetah, kar je lahko v mnogih primerih nelogično in nedosledno.

Sprememba pravil je bila objavljena tik pred vpisom in dijaki o njej niso bili pravočasno obveščeni, prav zato smo v Dijaški organizaciji Sloveniji prepričani, da tovrstna odločitev letošnje maturante postavlja v neenakovreden in nepravičen položaj. Mladi so ostali pred zaprtimi vrati fakultet, čeprav so ob vpisu na določeno srednjo šolo veljala drugačna pravila in so dijaki računali na vpis v zaželen univerzitetni študijski program. Dijaki smo prepričani, da morajo biti spremembe vpisnih pogojev znane že ob začetku vpisa v srednjo šolo ne pa tik pred izjemno pomembno življenjsko odločitvijo.

V Dijaški organizaciji Slovenije se zavedamo pomislekov NAKVIS, a ob tem izražamo nestrinjanje in nasprotovanje neustrezni komunikaciji in predhodni neobveščenosti dijakov ter posledično nasprotujemo diskriminatornemu položaju, v katerega so nenadoma postavljeni dijaki srednjih poklicnih šol. V organizaciji menimo, da je tovrstne spremembe potrebno uvajati premišljeno in predvsem z daljšim časovnim obdobjem uveljavitve, da so lahko dijaki ob vpisu na srednjo šolo ustrezno in pravočasno obveščeni o možnostih nadaljnjega študija.

Zaradi spremenjenih pravil vpisa na univerze se prvič v zgodovini samostojne Slovenije soočamo s situacijo, ko se bodo dijaki in dijakinje na slovenske javne univerze vpisovali pod različnimi vpisnimi pogoji zaradi različnih zahtev NAKVIS do posameznih javnih univerz. Ta podatek nam, v Dijaški organizaciji Slovenije, vzbuja še dodatno skrb.

V Dijaški organizaciji Slovenije Vlado Republike Slovenije, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Univerzo v Ljubljana in NAKVIS pozivamo, da nemudoma odpravijo spremembe pravil vpisa na univerze za dijake s poklicno maturo in tako omenjenim srednješolcem zagotovijo enakovredno nadaljevanje izobraževanja tako v primerjavi s prejšnjimi generacijami kot tudi v primerjavi z dijaki, ki se vpisujejo na druge javne univerze. V organizaciji poudarjamo, da če že uveljavljamo tovrstno interpretacijo zakona, morajo biti dijaki in univerze o njej obveščeni vsaj 4 leta vnaprej, kar v praksi pomeni, da bi zaostritev pogojev za vpis začela veljati za študente, ki bodo status dijaka dobili v šolskem letu 2023/2024 oz. bodo v srednješolsko izobraževanje vstopili že vnaprej vedoč, kakšne so njihove možnosti nadaljnjega izobraževanja.

DOS
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button