Potovanje

Poziv DOS in ŠOS za podaljšanje medkrajvne vozovnice za bruce

Dijaška organizacija Slovenije (DOS) in Študentska organizacija Slovenije sta Vladi Republike Slovenije in pristojnemu Ministrstvu za infrastrukturo poslala odprto pismo s pozivom k podaljšanju veljavnosti subvencionirane mesečne vozovnice za dijake zaključnih letnikov tudi za mesec september.

Odprto pismo objavljamo v celoti

“Spoštovani, v Dijaški organizaciji Slovenije in Študentski organizaciji Slovenije se obračamo na Vlado Republike Slovenije in Ministrstvo za infrastrukturo s pozivom, ki se nanaša na izboljšanje sistema subvencioniranih dijaških vozovnic za dijake zaključnih letnikov srednje šole. Želimo izraziti zaskrbljenost glede trenutnega stanja in predlagati spremembo, ki bi precej zmanjšala finančno breme dijakov ter jim omogočila enakopravno koriščenje subvencije do 30. septembra, kot velja njihov status dijaka. Dijaki, ki prehajajo iz dijaškega na študentski status se na nas obračajo zaradi pomanjkljivosti v sistemu subvencioniranih dijaških vozovnic. Kljub temu, da jim status dijaka velja vse do konca septembra, trenutni sistem ne omogoča uporabe subvencioniranih vozovnic za medkrajevni potniški promet v tem mesecu. To pomeni, da so dijaki v septembru prisiljeni plačati polni znesek vozovnice, kar znaša 70 evrov, namesto običajnih 35 evrov, kar velja za preostali del šolskega oziroma študijskega leta. Dijaki bi vozovnice v tem obdobju lahko koristili v namen priprave na študij. Naši organizaciji menita, da je obstoječe stanje finančno obremenjujoče za dijake ter njihove družine, še posebej v času, ko se že sicer soočajo z vrsto stroškov v zvezi s pripravami na študij. To nepošteno breme vpliva na dijake in njihove družine ter v končni fazi tudi zmanjšuje dostopnost do izobraževanja. Pozivamo vas, da preučite možnost in izvedljivost podaljšanja upravičenosti do subvencionirane mesečne vozovnice za dijake zaključnih letnikov vse do 30. septembra. S tem bi zagotovili, da dijaki tudi v mesecu septembru koristijo subvencijo, ki bi jim pripadala zaradi nadaljevanja šolanja in tako zmanjšali finančne obremenitve, s katerimi se soočajo v tem ključnem obdobju, ki bi moralo biti čim bolj brezskrbno. Razumemo, da bi bilo potrebno preučiti zakonske in administrativne vidike te spremembe ter njeno finančno izvedljivost, a kljub temu menimo, da bi bila naložba vredna truda v dobro bodočih študentov. Hvala za razumevanje, upamo, da boste naš poziv preučili in sprejeli predlagani ukrep. S spoštovanjem, Dijaška organizacija Slovenije in Študentska organizacija Slovenije.”

DOS, ŠOS
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button