Izobraževanje

Prva fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo na Univerzi v Novi Gorici

Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo Univerze v Novi Gorici je v letošnjem študijskem letu poleg dodiplomskega razpisala tudi magistrski študij, s tem pa izpolnila pogoje za preoblikovanje visoke šole v fakulteto. Konec januarja je šola s strani Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu prejela akreditacijo za spremembo.

Na fakulteti že od prvega letnika dajejo poudarek povezovanju vinogradništva, vinarstva in trženja vina. Ob tem pa tudi tudi kritičnemu razmišljanju in uporabi tradicionalnih in novih znanj v vinogradništvu, vinarstvu ali prodaji vina. So zapisali na univerzi.

Fakulteta ponuja dodiplomski in magistrski študij smer Vinogradništvo in vinarstvo.

Razvita je tudi raziskovalna dejavnost profesorjev in asistentov fakultete. Ki obenem omogoča študentom spoznavati najnovejša dognanja, ki mogoče v praksi še niso zaživela.

Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo bo, kot doslej visoka šola, tudi v prihodnje delovala v Vipavi, kamor se je preselila leta 2013. Iz univerzitetnih prostorov v Ajdovščini se je preselila v obnovljeni dvorec Lanthieri v Vipavi. Poleg sodobno opremljenih predavalnic so pridobili večje študentske in raziskovalne laboratorije, v bližnjih Mančah pa so leta 2015 zasadili univerzitetni vinograd lokalnih sort.

Visoko šolo za vinogradništvo in vinarstvo Univerze v Novi Gorici so ustanovili leta 2006 in je kot prva in do danes edina od začetka ponujala visokošolski strokovni študijski program prve stopnje. Z njo so želeli izboljšati izobrazbo vinogradnikov in vinarjev ter ponuditi znanje za organizacijo in vodenje vinogradniško-vinarskih posestev. Študenti se naučijo samostojno in ustvarjalno delovati v različnih poklicih, povezanih z vinogradništvom ali vinarstvom na lokalni in državni ravni.

 

 STA
 Pixabay

Sorodni članki

Back to top button