Priložnosti

Razpis za zbiranje predlogov v zvezi s socialnimi inovacijami

Evropska komisija je julija 2020 objavila razpis za zbiranje predlogov v zvezi s socialnimi inovacijami, ki je zanimiv tudi za organizacije ali centre za mlade, otroke, mlade s posebnimi potrebami, za visokošolstvo, poklicno in strokovno izobraževanje.

Cilj:

  • povečati ozaveščenost glede socialnih inovacij;
  • spodbuditi večjo uporabo koncepta za prihajajoče programsko obdobje 2021-2027.

Namen:

  • ustvariti okolje za medsebojno izmenjavo in krepitev vloge zainteresiranih strani glede socialnih inovacij;
  • olajšati vključevanje uspešnih pobud v prakso s preizkušanjem obstoječih pristopov in učinkovit prenos le-teh v različne nacionalne/regionalne kontekste.

Razpis podpira vzpostavitev, razvoj in strokovnost centrov kompetenc za socialne inovacije na naslednje načine:

  • krepitev zmogljivosti;
  • “nadnacionalni” prenos znanja;
  • ustvarjanje sinergij;
  • mreženje.

Dejavnosti, ki se bodo financirale, vključujejo prenos uspešnih orodij, ozaveščanje in promocijo socialnih inovacij, vzpostavitev (tematskih) mrež, razvoj novih pristopov socialnih inovacij, dejavnosti izmenjave in krepitve zmogljivosti itd.

Upravičeni so upravni organi (v ang. managing authority MA) in pridruženi subjekti (javni ali zasebni in potrjeni s strani upravnih organov).

Rok za oddajo vlog: 15. oktober 2020

Začetni datum izvajanja: 15. marec 2020 v trajanju 24 mesecev.

Več informacij na povezavi tukaj.

Morebitna vprašanja je potrebno poslati po e-pošti na: empl-vp-2020-010@ec.europa.eu. Morebitna druga vprašanja se obrnite na darja.mencin-zorko@gov.si.

 

 mlad.si
Pixabay

Sorodni članki

Back to top button