Priložnosti

UM financira tvojo mobilnost v sklopu individualnih študentskih raziskovalnih izzivov

Univerza v Mariboru je objavila Razpis za individualne študentske raziskovalne izzive Univerze v Mariboru (IŠRI:UM) za študijsko leto 2023/2024.

V skladu z razvojnimi cilji znanstvenoraziskovalne dejavnosti Univerze v Mariboru 2023-2027 (RSF ZRD UM 2023-2027), med katere spada tudi spodbujanje vključevanja študentov v znanstvenoraziskovalno in projektno delo z razvojem inovativnih oblik sodelovanja, želi UM spodbuditi vključevanje študentov v znanstvenoraziskovalno in projektno delo.

Individualni študentski raziskovalni izziv vključuje komponento mobilnosti. Namen razpisa je spodbujanje mobilnosti študentk in študentov s ciljem omogočiti pridobivanje mednarodnih izkušenj, izmenjavo znanja in sodelovanje v raziskovalnih dejavnostih na tujih univerzah. Mobilnost omogoča študentkam in študentom neposreden stik z mednarodnim znanstvenim okoljem, pridobivanje novega znanja in veščin ter krepitev njihovega raziskovalnega potenciala. Finančna spodbuda je tako namenjena financiranju stroškov mobilnosti, ki je sestavni del individualnega študentskega raziskovalnega izziva.

um

Mobilnost je lahko namenjena obisku na univerzi gostiteljici za namene pisanja zaključnih del, seminarjev, iskanju literature in drugih virov ter materialov, obisku raziskovalnih skupin, mednarodnih dogodkov (konferenc, strokovnih dogodkov ipd.), pripravi članka in drugih podobnih aktivnosti vezanih na raziskovalno in projektno delo. Vse predvidene aktivnosti morajo biti jasno navedene in opisane v prijavi (»Mobility plan«).

Kdo se lahko prijavi?

Prijavijo se lahko študenti ali študentke 1. ali 2. stopnje kateregakoli študijskega programa na Univerzi v Mariboru. Mobilnost traja od 5 do 30 dni, v času študijskega leta 2023/24. Odpraviš se lahko v katerokoli državo članico Evropske Unije, na Islandijo, v Lichenstein, na Norveško, v Turčijo, Srbijo ali Severno Makedonijo.

Finančna spodbuda za mobilnost obsega podporo za potne stroške in dotacijo za individualno podporo za sofinanciranje stroškov bivaja.

Kaj moraš narediti?

Najprej preveri pogoje in zahteve razpisa, ki jih najdeš na spletni strani Univerze v Mariboru. Nato na fakulteti, kjer si vpisan, poiščeš mentorja ali mentorico, ki ima veljaven habilitacijski naziv. Mentorja poiščeš tudi na univerzi gostiteljici (torej v tujini). Pripraviti moraš še načrt individualnega študentskega izziva, seveda iz področja, ki te zanima. In nato se udeležiš mobilnosti v državi univerze gostiteljice, kjer lahko izbrano področje dodatno raziskuješ.

Pojdi na delavnico, ki bo potekala 3. oktobra 2023 ob 11.00 preko MS Teams (več informacij in prijave na delavnico so mogoče tukaj).

UM
UM

Sorodni članki

Back to top button