Priložnosti

Univerza v Mariboru svoje študente vabi na interni oblikovalski natečaj

Univerza v Mariboru vabi študente UM k sodelovanju pri internem oblikovalskem natečaju za izdelavo celostne grafične podobe.

UM prireja interni oblikovalski natečaj za izdelavo celostne grafične podobe za področje odprte znanosti v okviru projekta NOO Z odprtim dostopom do vseživljenjskega izobraževanja, ki ga sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, in Evropska unija – NextGenerationEU.

Na natečaj se lahko prijavijo študentske skupine, lahko tudi pod vodstvom mentorja, vseh članic UM. Celotna skupina lahko obsega od 3 do 6 oseb, pri čemer je spodbujana interdisciplinarnost znotraj študentske skupine. To pomeni, da so lahko člani skupine študenti oz. mentor iz različnih študijskih programov in tudi iz različnih članic UM. Vsi sodelujoči študenti morajo imeti v študijskem letu 2022/2023 veljaven status študenta, kar izkazujejo s potrdilom o vpisu na UM. Mentorji morajo biti zaposleni na UM.

Izbrana celostna grafična podoba bo uradna grafična podoba zgoraj navedenega projekta ter odprte znanosti v okviru UM in se bo s strani naročnika uporabljala za različne promocijske in tržne namene (letaki, plakati, vabila, dopisi, elektronska pošta, promocijski izdelki …).

Kakšni so pogoji?

Vsaka skupina lahko na natečaju sodeluje zgolj z eno avtorsko idejno rešitvijo. Od prijaviteljev se pričakuje, da oblikovalske rešitve oddajo kot predogled v PDF dokumentih, v katerih svojo oblikovalsko rešitev predstavijo za:

  • logotip;
  • predlogo (template) za ppt-predstavitve;
  • primer promocijskega plakata;
  • primer predstavitve oblikovalske rešitve na dveh promocijskih artiklih po lastni izbiri.

Pri izbiri promocijskih artiklov je potrebno upoštevati trajnostni vidik, ki ga zasledujejo tudi v okviru NOO projekta s pomočjo nacionalnih strateških ciljev trajnostnega izobraževanja:

  • mladina in odrasli so opolnomočeni za delo in življenje v trajnostni, do okolja odgovorni družbi, in za prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo,
  • okoljska pismenost je ključna sestavina funkcionalne pismenosti.

PDF dokumenti morajo biti opremljeni z ustreznimi logotipi in dikcijo financerja. Vzorec predloge se nahaja na zadnji strani natečajne dokumentacije v WORD dokumentu. Vsa dokumentacija na kateri bo oddana idejna rešitev, mora biti opremljena z logotipi in dikcijo iz natečajnega vzorca. Organizator bo nato vektorski zapis zahteval le od zmagovalca natečaja. Posredovana oblikovalska rešitev mora biti v skladu s CGP-jem UM.

Rok za oddajo vaše avtorske oblikovalske rešitve je 26. april 2023.

Zmagovalci prejmejo nagrado v obliki spletnih usposabljanj s področja grafičnega oblikovanja, ki jih bo izvedel globalni ponudnik spletnih tečajev.

Podrobnejše informacije najdete v razpisni dokumentaciji na tej povezavi.

UM
UM

Sorodni članki

Back to top button