Izobraževanje

Vpis na fakultete: v prvem roku sprejetih 11.051 kandidatov

Visokošolske prijavno-informacijske službe so objavile rezultate izbirnega postopka prvega prijavnega roka za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije po razpisu za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodov v študijskem letu 2019/2020.

O rezultatih bodo kandidati obveščeni po pošti do četrtka, 25. julija 2019. Vpis bo potekal na visokošolskih zavodih od 26. julija do 16. avgusta 2019, točne termine pa bodo določili visokošolski zavodi.

Si bil sprejet na želen program dodiplomskega oz. magistrskega študija?

V prvem prijavnem roku je bilo na 17.396 razpisanih mest oddanih 14.590 prijav za vpis. Od vseh prijav je bilo sprejetih 11.051 kandidatov. V primerjavi z lanskim prvim prijavnim rokom je bilo letos v postopku obravnavanih nekaj manj prijav (lani 14.704) in sprejetih nekaj manj kandidatov (lani 11.119).

Več podatkov o številu sprejetih in potrebnem minimumu točk za posamezne študijske programe je objavljenih na spletni strani razpisa za vpis.

Nisem bil izbran oz. nisem oddal prijave v prvem prijavnem roku

Podatki o prostih mestihza drugi prijavni rok bodo 21. avgusta 2019 objavljeni na portalu eVŠ na spletni strani razpisa za vpisDrugi prijavni rok bo potekal od 22. do 29. avgusta 2019. V času prijavnega roka bodo kandidati lahko oddali prijavo za vpis prek elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

Kdo se lahko prijavi v drugem prijavnem roku?

Prijavijo se lahko:

  • kandidati, ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku,
  • kandidati, ki se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov,
  • kandidati, ki se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku oziroma so se iz tega študijskega programa izpisali do vključno 16. avgusta 2019.

Prošnja za subvencionirano bivanje in matura v jesenskem roku

Bodoči študenti, ki želijo pridobiti subvencijo za subvencionirano bivanje v študijskem letu 2019/2020, morajo prošnjo za sprejem oddati najpozneje do 16. avgusta 2019. Več informacij je v prispevku Bivanje v študentskih domovih v študijskem letu 2019/2020.

Prošnjo morajo do roka oddati tudi kandidati, ki bodo opravljali maturo v jesenskem roku, in kandidati, ki se bodo vpisali ali šele oddali prijavo za vpis na študij po roku za oddajo prošnje za bivanje. Prošnjo oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

 

Mlad.si
 arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button