Delo

Z izboljševanjem stanja na trgu dela boljše možnosti tudi za študente

Na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) so pripravili pregled stanja na trgu študentskega dela v študijskem letu 2020/21. Na podlagi letnega poročila Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter letnih poročil koncesionarjev za posredovanje začasnih in občasnih del dijakov in študentov (študentskih del), predstavljajo kratek povzetek o trgu študentskega dela v letu 2021. Po izjemnem nihanju trga v koronskem letu 2020 se je stanje v letu 2021 nekoliko stabiliziralo, še bolj pa je to pričakovati v letu 2022.

Po 2020 se študentsko delo počasi pobira

S sprejemom Odredbe o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del (Uradni list RS, št. 24/21) se je minimalna bruto urna postavka za študentsko delo 19. februarja 2021 zvišala s 5,40 na 5,89 eurov bruto. To predstavlja 9,07 odstotno zvišanje, povprečna urna postavka pa je znašala 6,83 eurov bruto. V primerjavi z letom prej (6,38 eurov bruto) se je zvišala za 7,05 odstotka. Minimalna bruto urna postavka v letu 2022 sicer znaša 6,17 eura.

V primerjavi z letom prej se je pričakovano povečal obseg opravljenega študentskega dela v opravljenih delovnih urah, kljub temu pa je viden dolgoletni trend upada. V letu 2021 je bilo opravljenih 38.077.101 ur študentskega dela, kar je sicer 22,76 odstotkov več kot v letu 2020, a še vedno 13,18 odstotkov manj kot v letu 2019. Še vedno se torej nadaljuje dolgoročnejši trend upada opravljenega študentskega dela.

Na ravni celotnega trga dela se je povečal obseg opravljenih delovnih ur in je dosegel najvišjo vrednost od leta 2016. Glede na leto 2020 se je povečal za 4,34 odstotkov, za 1,19 odstotkov pa celo glede na leto 2019. Zato ni presenetljivo, da delež študentskega dela v celotnem trgu dela ostaja na zelo nizki ravni in znaša 3,07 odstotkov. Ta delež se je glede na leto 2020 sicer povečal (takrat je znašal 2,61 odstotka), kljub temu pa še vedno traja dolgoročni trend upada tega deleža (2017: 4,21 odstotkov; 2018: 3,93 odstotkov; 2019: 3,58 odstotkov). Ker je študentsko delo bolj fleksibilno od siceršnjega trga dela so takšna nihanja, v letih ko prihaja do izjemnih situacij v gospodarstvu in na trgu dela, pričakovana.

V 2021 je delalo manj študentov in dijakov

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki na podlagi 18. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) obračunava pokojninsko dobo, pridobljeno z opravljanjem študentskega dela, sporoča tudi podatke o tem, koliko dijakov in študentov v posameznem letu pridobi določeno število mesecev pokojninske dobe.

V primerjavi z dolgoletnim povprečjem je tudi v letu 2021 študentsko delo opravljalo manj dijakov in študentov. S povprečjem iz preteklih let je ta razlika okoli 8.000 dijakov in študentov. Tudi trg študentskega dela se tako pobira, a le počasi. V letu 2022 je tako šele pričakovati, da se bo število dijakov in študentov, ki opravljajo študentsko delo, povečalo na običajno raven. Z izjemo leta 2020 se še vedno zmanjšuje število dijakov in študentov v vseh kategorijah obsega opravljenega dela. 

V letu 2021 je tako študentsko delo opravljalo 89.141 od skupno 156.548 vpisanih dijakov in študentov. Povprečni obseg pridobljene pokojninske dobe dijakov in študentov, ki so opravljali študentsko delo, je znašal 2 meseca in 14 dni, kar je povprečno 5 dni več kot preteklo leto.

Še naprej pada število koncesionarjev za posredovanje študentskega dela. Lani je, poleg Zavoda RS za zaposlovanje, to dejavnost opravljalo 16 študentskih servisov.

Kaj študenti najpogosteje delamo?

Spodaj je še tabela s podatki o najpogostejših dijaških in študentskih delih v študijskem letu 2020/2021 iz evidence študentskega dela, s katero upravlja ŠOS.

Naziv vrste dela Opravljene delovne ure po vrsti dela Delež
Delavec/Delavka za preprosta priložnostna dela 4.902.067,32 14,27%
Poslovni sekretar/Poslovna sekretarka 4.698.326,66 13,68%
Prodajalec/prodajalka 3.389.926,82 9,87%
Natakar/Natakarica 2.263.707,15 6,59%
Delavec/Delavka za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, d.n. 1.862.018,59 5,42%
Bolničar negovalec/Bolničarka negovalka v zavodih 1.321.149,52 3,85%
Skladiščnik in uradnik/Skladiščnica in uradnica za nabavo in prodajo 1.093.264,31 3,18%
Tajnik/Tajnica 1.068.336,11 3,11%
Programer/Programerka računalniških aplikacij 878.675,97 2,56%
Blagajnik/Blagajničarka, prodajalec/prodajalka vstopnic ipd. 765.311,18 2,23%
Kuhinjski pomočnik/Kuhinjska pomočnica 556.140,91 1,62%
Strokovnjak/Strokovnjakinja za prodajo, oglaševanje in trženje 547.912,82 1,59%
Delavec/Delavka za ročno pakiranje 515.282,74 1,50%
Prodajalec/Prodajalka na bencinskih črpalkah 472.588,46 1,38%
Hotelski receptor/Hotelska receptorka 403.100,04 1,17%
Voznik/Voznica osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil 396.722,91 1,15%
Tehnik/Tehnica za kemijsko, živilsko tehnologijo ipd. 394.667,95 1,15%
Vzgojitelj in pomočnik vzgojiteljev/Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljic predšolskih otrok 388.236,89 1,13%
Strokovni sodelavec/Strokovna sodelavka za zdravstveno nego 367.979,28 1,07%
Komercialni zastopnik/Komercialna zastopnica za prodajo ipd. 360.791,57 1,05%
Čistilec, strežnik in gospodinjski pomočnik/Čistilka, strežnica in gospodinjska pomočnica ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah 355.870,39 1,04%

 

Povečan obseg del za preprosta priložnostna dela v preteklem letu (v letu 2020 9 odstotkov) gre pripisati t.i. ‘koronskim delom’, kot sta preverjanje pogoja PCT ali razkuževanje, ki so jih v največji meri opravljali študenti.

Kot ugotavljajo na ŠOS, stanje na trgu študentskega dela odseva splošno stanje v gospodarstvu in na trgu dela. Zaradi povečanega povpraševanja se je položaj dijakov in študentov, ki opravljajo študentsko delo, krepil tudi v preteklem letu, na kar kaže rast povprečne bruto urne postavke pa tudi, glede na 2020, več opravljenega študentskega dela. Študentsko delo, kot ena bolj razširjenih fleksibilnih oblik dela, je močen indikator stanja na trgu dela, ki je tako bil v 2021, vsaj z vidika delavcev, v dobri formi.

ŠOS
ŠOS, arhiv DOSTOP.si

 

Sorodni članki

Back to top button