Bivanje

Zaradi epidemije se je pričakovana življenjska doba skrajšala za skoraj eno leto

Zaradi epidemije covida-19 je letno število umrlih v Sloveniji preseglo dolgoletno povprečje in leta 2020 znašalo več kot 24.000. Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu tako moških kot žensk se je podaljševalo vse do leta 2020, ko se je v primerjavi z letom prej skrajšalo za skoraj eno leto, so navedli na državnem statističnem uradu.

Število umrlih prebivalcev se je med letoma 1980 in 2019 gibalo med 19 tisoč in 20 tisoč. S pojavom epidemije covida-19 leta 2020 pa se je njihovo število hitro povečalo in tega leta preseglo 24 tisoč. Medtem je lani umrlo 23.261 prebivalcev, kar je bilo za tri odstotke manj kot leta 2020, a za 13 odstotkov več kot leta 2019, ko epidemije covida-19 še ni bilo.

Povečano število umrlih zlasti v zadnjih dveh letih se kaže tudi v tem, da je leta 2020 na dan povprečno umrlo 66 prebivalcev, leta 2019 pa 56. V povprečju sta lani na dan umrla dva človeka manj kot leto prej, in sicer 64.

Največ smrti v zimskih mesecih

Največje povprečno število smrti na dan je bilo leta 2020 novembra in decembra. Tako so novembra v povprečju umrli 103, decembra pa 104 prebivalci na dan. Dni, v katerih je umrlo več kot 100 prebivalcev, je bilo 38, vsi pa so bili v novembru ali decembru. V obdobju med letoma 2000 in 2019 je bil medtem le en dan, v katerem je umrlo več kot 100 prebivalcev.

Število umrlih je v prvi polovici leta 2021 začelo upadati, proti koncu leta pa znova naraščati. Tako je lani novembra na dan umrlo povprečno 81 prebivalcev, decembra pa 74. Dnevi, v katerih je umrlo 100 prebivalcev ali več, so bili štirje. Začasni podatki za letošnje leto v prvi polovici leta kažejo podoben trend upada števila umrlih kot v prvi polovici lanskega leta.

V Sloveniji se je pričakovano trajanje življenja tako moških kot žensk ob rojstvu podaljševalo vse do leta 2020. V zadnjih 30 letih se je pričakovano trajanje življenja moških ob rojstvu podaljšalo za osem in žensk za šest let.

Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu se je leta 2020 v primerjavi z letom prej znižalo za skoraj eno leto. V letu 2021 je bilo še vedno nižje kot v letu 2019, a se je pri ženskah že nekoliko zvišalo in je znašalo 83 let, medtem ko se je pri moških še bolj znižalo in je znašalo 77 let.

V večini članic EU pričakovano trajanje življenja nižje kot pred pandemijo covida-19

Pandemija covida-19, ki je v Evropi izbruhnila marca 2020, je negativno vplivala na pričakovano trajanje življenja ob rojstvu v 25 od 27 držav članic EU. Izjemi sta bili le Danska in Ciper, kjer se je nekoliko podaljšalo.

Po začasnih podatkih za lani se je v zlasti v državah članicah v zahodnem delu Evrope krajšanje pričakovanega trajanja življenja ob rojstvu ustavilo. Države v vzhodnem delu pa so posledice pandemije občutile nekoliko pozneje, tako da se je pričakovano trajanje življenja ob rojstvu tega leta še bolj znižalo. Najdaljše življenje so ob rojstvu lahko pričakovali v Španiji, in sicer 83,3 leta, najkrajše pa v Bolgariji, in sicer 71,4 leta.

STA
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button