Izobraževanje

Ženske prevladujejo med doktoranti, kasneje pa ne postanejo raziskovalke

Odprte so prijave na 14. razpis nacionalnih štipendij programa L'ORÉAL – UNESCO "Za ženske v znanosti" 2020.

Po podatkih Statističnega urada UNESCO je le 28,8 odstotkov oseb v znanosti ženskega spola. V Sloveniji po podatkih Statističnega urada RS za študijsko leto 2018/2019 na doktorskem študiju celo še prevladujejo ženske. Pri zaposlovanju v znanosti pa delež drastično upade. Delež žensk v raziskovalni dejavnosti za leto 2017 namreč znaša le 34,1 odstotkov. Temu pritrjujejo podatki raziskave She Figures 2018, ki pravijo, da je med raziskovalci v Evropski uniji le tretjina žensk. V vseh sektorjih namreč prevladujejo moški.

Tri mlade raziskovalke bodo prejele po 5000 evrov za znanstveno odličnost svojega dela in tudi zato, da bi odstotki žensk v znanosti rasli.

Partnerja nacionalnega programa “Za ženske v znanosti” L’ORÉAL Adria in Slovenska nacionalna komisija za UNESCO sta tako že štirinajstič odprla prijave na razpis za štipendije “Za ženske v znanosti” 2020.

Na razpis se lahko vse do vključno 7. novembra 2019 prijavijo mlade raziskovalke. Prijavijo se lahko raziskovalke v zadnjem letu doktorskega študija naravoslovnih znanosti, biotehnike ali medicine. Raziskovalke, ki so v študijskem letu 2019/2020 v zaključni fazi doktorskega študija, svoje raziskovanje pa opravljajo na slovenski raziskovalni instituciji in niso starejše od 35 let.

Tri prijaviteljice, katerih dela bodo po izboru uglednih slovenskih znanstvenikov najperspektivnejša in izražala znanstveno odličnost. Bodo marca prihodnje leto na slavnostni podelitvi štipendij prejele letno štipendijo v višini 5000 evrov. Prijave bo poleg Ocenjevalne komisije pregledal tudi Nacionalni odbor.

Štipendije “Za ženske v znanosti” se v Sloveniji podeljujejo od leta 2006. Do sedaj je nagrado za svojo znanstveno odličnost prejelo 37 slovenskih štipendistk. Partnerstvo L’ORÉAL – UNESCO “For Women in Sicence” pa na mednarodni ravni deluje in opozarja na pomen in vlogo žensk v znanosti že od leta 1998.

Tako partnerja nagrajujeta mlade perspektivne raziskovalke za njihov doprinos k znanstvenim spoznanjem ter jih hkrati skušata s štipendijami še dodatno motivirati in podpreti pri njihovi znanstveni karieri.

V Evropski uniji le tretjina raziskovalk

Podatki raziskave She Figures 2018 kažejo, da je med raziskovalci v Evropski uniji le tretjina žensk. V vseh sektorjih prevladujejo moški, še najbolje pa so s približno štiridesetimi odstotki ženske zastopane v javnem in akademskem sektorju. V zasebnem sektorju predstavljajo le 20,2 odstotka raziskovalcev. Razlika je vidna tudi v višini plače – ženske raziskovalke so v povprečju plačane 17 odstotkov manj kot njihovi moški kolegi.

Se pa v EU razmerje med ženskami in moškimi doktorji znanosti izravnava: ženske so leta 2016 predstavljale 47,9 odstotkov vseh doktorjev znanosti. Kljub temu pa doktorsko izobražene ženske v znanstvenih poklicih pogosto zasedajo podporne funkcije z nazivom “strokovnjakinja” ali “tehničarka”, redkeje pa višje funkcije z nazivom “znanstvenica” ali “inženirka”.

Ženske so v EU na višjih položajih v akademskih poklicih zastopane redkeje kot moški. Medtem ko je med doktorskimi študenti je 48 odstotkov žensk, jih je na najvišjih akademskih položajih le 24 odstotkov.

Prav zato si partnerja L’ORÉAL in UNESCO na globalni in nacionalnih ravneh prizadevata pomagati mladim raziskovalkam pri pridobivanju priznanja za svoje delo in večanju prepoznavnosti. Delo raziskovalk, ki imajo potencial, da s svojim raziskovanjem prispevajo k premagovanju današnjih globalnih izzivov, želita primerno nagraditi in jim zagotoviti sredstva za spreminjanje sveta na bolje. Ker svet potrebuje znanost in znanost potrebuje ženske.

 

Za ženske v znanosti
 Unsplash

 

Sorodni članki

Back to top button