Okolje

5. junij je svetovni dan okolja: letos se borimo proti plastiki

Svetovni dan okolja 2023 je največji mednarodni praznik, posvečen okolju. Letošnji v središče postavlja iskanje rešitev za onesnaževanje s plastiko. Pod vodstvom Okoljskega programa Združenih narodov je dan, ki ga zaznamujemo vsako leto od leta 1973, postal največja globalna platforma za ozaveščanje javnosti o okolju.

Količine odpadne plastike se zmanjšujejo

Količina odpadne plastike se v Sloveniji zmanjšuje. Delež odpadne plastike v obdobju 2017-2021 predstavlja približno 0,9 % vseh nastalih odpadkov. V 2021 je nastalo 66.596 ton odpadne plastike ali 1 % manj kot leto prej (67.282 ton) oz. 7 % manj kot v 2017 (71.619 ton).

Poraba glavnih rastlinskih hranil iz mineralnih gnojil se zmanjšuje

Leta 2021 je bilo v kmetijstvu v Sloveniji porabljenih okoli 124.000 ton mineralnih gnojil ali 6 % manj kot v letu pred tem (131.000 ton) oz. 10,6 % manj kot v 2019 (okoli 138.000 ton). V 2021 so ta gnojila vsebovala za 3,7 % manj glavnih rastlinskih hranil (dušik N, fosfor P2O5, kalij K2O) kot leto prej in za 3,1 % manj kot v 2019.

Odpadne hrane nekoliko manj kot v 2021, več kot v 2019

Skupna količina nastale odpadne hrane v Sloveniji je bila v 2021 za 0,2 % manjša kot leto prej in za 1,7 % večja kot v 2019. V opazovanem letu je tako nastalo 143.254 ton odpadne hrane. V gospodinjstvih je nastalo 52,6 % te hrane, v gostinstvu in strežbi hrane 27,9 %, v trgovini z živili 10,1 % ter v proizvodnji hrane 9,4 %.

Za namakanje porabljene manj vode

V 2021 je bilo za namakanje porabljene 2,78 milijona m3 vode, to je za 2,1 % manj kot leto prej in za 14,3 % manj kot v 2019.

V obdobju 2019-2021 je bilo največ vode za namakanje pridobljene iz drugih vodnih virov (akumulacija, jezera in vodovodi), in sicer okoli 2 milijona m3, sledijo tekoče vode (okoli 0,6 milijona m3) in podtalnice (okoli 0,5 milijona m3).

oSTA
Arhiv DOSTOP.si, SURS

Sorodni članki

Back to top button