Izobraževanje

Akcija “Pogovori se z menoj” tudi letos na mariborskih ulicah

Večjezičnost je v središču kulturne raznolikosti EU. Evropska unija ima 24 uradnih jezikov, približno 60 regionalnih in manjšinskih jezikov ter več kot 175 jezikov priseljencev. Po svetu se govori od 6 000 do 7 000 jezikov, večina v Aziji in Afriki. Vsaj polovica svetovnega prebivalstva je dvojezičnega ali večjezičnega, kar pomeni, da govorijo ali razumejo dva ali več jezikov.

Z razumevanjem in uporabo več jezikov lahko državljani bolje razvijamo svoje zmogljivosti na zasebnem in poklicnem področju. Znanje jezikov je bistveno tudi za enakost in vključevanje. Glede na čedalje večjo mobilnost, globalizacijo gospodarstva in spreminjajoča se gospodarska gibanja je potreba po učenju jezikov in razvoju večjezičnega in medkulturnega izobraževanja izrazitejša kot kdaj prej.

Pogovori se z menoj je akcija s katero želimo poudariti pomen učenja tujih jezikov, jezikovno različnost Evrope in učenje jezikov skozi vse življenje. Zgodnje učenje jezikov postavi temelje za poznejše učenje in vpliva na odnos do drugih jezikov in kultur.

V celotnem dogodku letos pričakujemo sodelovanje 250+ dijakov iz 9-ih srednjih šol in izvedbo v 4-ih krajih podravske regije (Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica in Ormož).

‘Z vsakim novim jezikom, ki ga govoriš, živiš novo življenje. Če govoriš samo en jezik, živiš samo enkrat.’ Češki pregovor

Češki pregovor je eden od sloganov evropskega dneva jezikov, ki ga vsako leto obeležujemo 26. septembra.

26. septembra med 10. in 14. uro se pogovori z dijaki

Evropska unija ne bi mogla delovati brez sporazumevanja, s pomočjo dijakov bomo zato osveščali občane in druge mimoidoče o pomembnosti znanja tujih jezikov in to na zelo preprost način – s pogovorom. Od tod ime našega dogodka »Pogovori se z menoj«.

Dijaki bodo v svojih krajih 26. septembra med 10. in 14. uro na voljo mimoidočim, da se z njimi pogovorijo v tujem jeziku, ki ga bodo imeli označenega na prepoznavnih rumenih majicah. Dogodek tradicionalno izvede Zavod PIP v okviru EUROPE DIRECT Podravje, ki je za idejo in izvedbo prejela nacionalno jezikovno priznanje (Jabolka kakovosti 2016).

Sodelujoče srednje šole: III. gimnazija Maribor, Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor,  Srednja šola za trženje in dizajn Maribor, Srednja Lesarska šola Maribor, Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor, Ekonomska šola Ptuj, Gimnazija Ptuj, Srednja šola Slovenska Bistrica in Gimnazija Ormož.

EUROPE DIRECT Podravje
EUROPE DIRECT Podravje

Sorodni članki

Back to top button