Delo

Kako preprečiti izseljevanje mladih slovenskih talentov?

Klub slovenskih podjetnikov (SBC) je predstavil več konkretnih ukrepov za vzpostavitev okolja, ki bi pripomogli k temu, da mladi ne bi odhajali v tujino oziroma da bi se vrnili v Slovenijo.

Mladi se v iskanju boljših priložnosti za delo in profesionalni razvoj razgledujejo po tujini in odhajajo iz Slovenije. Raziskave kažejo, da se jih je med letoma 2014 in 2018 iz države odselilo skoraj 11.000. V Sloveniji primanjkuje tudi stanovanj za mlade, po nekaterih podatkih celo 10.000. Gre za izzive, ki so ključni za prihodnjo blaginjo v državi, zato so potrebni primerni ukrepi, tako davčni kot na ravni celotnega podjetniškega okolja.

Med 2014 in 2018 se je iz Slovenije izselilo skoraj 11 tisoč mladih.

Številne države v prizadevanjih, da bi mladi ostali doma, izumljajo davčne, socialne in stanovanjske ugodnosti, ko so privlačne mladim. V Sloveniji takih ukrepov (še) ne poznamo, zato je SBC pripravil program Mladi so prihodnost podjetne Slovenije.

Med predlogi kadrovska stanovanja, davčne olajšave in uvedba podjetništva v šole

Program predlaga motiviranje najboljših zaposlenih z nagradami za uspešnost. Nagrade do višine 200 odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenega, ki ne bi bile oprispevčene in obdavčene. Plače vrhunskih strokovnjakov bi razbremenili tako, da bi ukinili najvišji dohodninski razred. Ali pa njegov prag dvignili na vsaj 100.000 evrov.

Da bi zdržali slovenske talente doma ali jih privabili nazaj v domovino, predlagajo tudi uvedbo posebne davčne olajšave, to je znižanje osnove za plačilo davkov za tri- do petletno obdobje. Prav tako predlagajo davčne spodbude za podjetja, ki gradijo kadrovskega stanovanja za svoje zaposlene, in izključitev kadrovskih štipendij iz skupnega dogodka gospodinjstev.

Predlagajo še zagotovitev pravice do informacije o zaposljivosti in uvedbo podjetniških vsebin ter podjetniške etike v šole. Ključna pa se jim zdi tudi promocijska Slovenije kot kadrovske destinacije za tuje visoko strokovne in deficitarne kadre za selektivno privabljanje tujih kadrov.

Se pa problem izseljevanja mladih ne bo rešil čez noč. Lahko se s sprejemom takih in podobnih ukrepov začne vračati zaupanje mladih v to, da se vzpostavljajo pogoji, v katerih se splača delati in se je mogoče razvijati.

 

O-STA
 Unsplash

 

Sorodni članki

Back to top button