Delo

Višja urna postavka za študentsko delo nastopi januarja

Odbor za finance in Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor sta sprejela predloga zakonov, s katerim se položaj študentov pomembno izboljšuje. Minimalna bruto urna postavka za študentsko delo se tako s 1. januarjem 2020 dviguje na 5,41 evra. Spremembe se obetajo tudi na področju subvencioniranja prevozov.

Dvig minimalne postavke za nekaj več kot pol evra

Odbor za finance je obravnaval predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF 691-VIII), poslanci pa so sprejeli amandma, s katerim se minimalna bruto urna postavka za študentsko delo iz 4,89 dviguje na 5,41 evra, z začetkom veljave 1. januarja 2020.

Minimalna bruto urna postavka za študentsko delo se tako s 1. januarjem 2020 dviguje na 5,41 evra.

Dijakom in študentom še naprej ne bodo pripadali dodatki za prevoz in malico ali za delo na dela proste dneve, vikende in nočno delo. Na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) so s sprejetim amandmajem zadovoljni.

Novosti tudi pri subvencioniranem javnem potniškem prometu

S prvim januarjem nas čaka višja urna postavka in boljši pogoji za subvencioniranje javnega potniškega prometa.

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor pa je sprejel predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP 758-VIII), s katerim pa se bolje ureja dostop študentov do subvencioniranega javnega potniškega prometa. S sprejetjem zakona se:

  • zagotavlja brezplačni prevoz oz. brezplačni prilagojeni prevoz gibalno oviranim študentom,
  • zagotavlja možnost prevoza upravičencev, ki se izobražujejo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in nimajo pravice do prilagojenega prevoza,
  • zagotavljajo subvencionirane vozovnice za dijake in študente do kraja vadbe za dijake in študente, ki imajo pravico do subvencionirane vozovnice in status kategoriziranega ali registriranega športnika,
  • ukinja starostna omejitev upravičencev (dijakov in študentov) do subvencioniranega prevoza.

 

ikona pisecŠtudentska organizacija Slovenije – ŠOS
ikona fotograf Pixabay

Sorodni članki

Back to top button