Okolje

Leta 2020 smo reciklirali enako komunalnih odpadkov kot leto prej

Stopnja recikliranja komunalnih odpadkov je leta 2020 v Sloveniji znašala 59,2 odstotka, kar je bilo enako kot leto prej. Stopnja recikliranja odpadkov, brez mineralnih, pa se je znižala za 1,6 odstotne točke na 82,9 odstotka, kažejo podatki državnega statističnega urada.

Oba omenjena podatka sta precej nad povprečjem EU. V uniji je bilo povprečje leta 2020 pri 47,8 odstotka za komunalne odpadke, za odpadke brez mineralnih pa je bil zadnji podatek na voljo za leto 2018, ko je bilo v povprečju recikliranih 55 odstotkov teh odpadkov.

Količina nastalih komunalnih odpadkov se je leta 2020 v Sloveniji sicer nekoliko znižala in je znašala 489 kilogramov na prebivalca. S tem je bila Slovenija pod povprečjem EU, ki je bilo leta 2020 pri 505 kilogramih na prebivalca.

Prav tako so se, ob izvzetju mineralnih odpadkov, zmanjšale količine nastalih odpadkov na enoto BDP. Teh je nastalo 72 kilogramov na 1000 evrov.

Recikliranih manj biološko razgradljivih odpadkov

Količina odpadne hrane se je v 2020 povečala in je znašala 144.000 ton, kar je dva odstotka več kot leto prej. Recikliranih je bilo 69,9 kilogramov biološko razgradljivih odpadkov na prebivalca. Količina se je s tem precej znižala in vrnila na raven iz 2016.

Prav tako je jasno, da je stopnja predelave gradbenih odpadkov v Sloveniji v tem letu znašala 93 odstotkov, kar je po oceni statističnega urada visok delež.

Pri preostalih odpadkih se podatki nanašajo na leto 2019. Stopnja reciklirane odpadne embalaže se je leta 2019 tako znižala za 0,7 odstotne točke na 67,1 odstotka, vseeno pa je bila za 2,3 odstotne točke višja od povprečja EU.

Stopnja reciklirane odpadne plastične embalaže ostaja na relativno nizki ravni, leta 2019 je znašala 50,3 odstotka. V primerjavi z letom 2016 se je znižala za 11,7 odstotne točke, vendar pa je bila še vedno višja od povprečja EU, ki je v 2019 znašalo 41 odstotkov.

Tudi stopnja recikliranja odpadne lesene embalaže se je znižala in je znašala 22,2 odstotkov. Stopnja recikliranja e-odpadkov pa se je zvišala, kar je po oceni statističnega urada ob naraščanju količin teh odpadkov spodbudno. Leta 2019 je znašala 37 odstotkov, kar je bilo 1,9 odstotne točke manj od povprečja EU leto prej.

V 2020 manjši del materialov v kroženju

Slovenija pri uvajanju krožnega gospodarstva zaostaja za EU. Delež uporabe materiala v kroženju se je leta 2020 v primerjavi s predhodnim letom znižal za 0,3 odstotne točke in je znašal 10,6 odstotka. Se je pa ta delež v letih prej zviševal; leta 2016 je bil 9,1-odstoten, leta 2017 10,3-odstoten in leta 2018 10,8-odstoten.

Slovenski delež je pod povprečjem EU, ki je leta 2020 znašalo 12,8 odstotka, je ta teden objavil državni statistični urad.

STA
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button