Delo

MI! – MLADINSKI INKUBATOR v pomoč mladim iskalcem zaposlitve

Preko neformalnega učenja do večanja zaposlitvenih možnosti.

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (enota Mladinski center Brežice) v sodelovanju z Mladinskim kulturnim centrom Maribor (MKC Maribor) s projektom Mi! – mladinski inkubator odgovarja na problem pomanjkanja praktičnih izkušenj pri mladih iskalcih zaposlitve predvsem na področju mladinskega in pedagoškega dela.

Znanje, ki ga dobimo tekom formalnega izobraževanja, danes velikokrat ni več dovolj za pridobitev zaposlitve. Tako je vedno več govora o pomenu neformalnega učenja. Ključna prednost tovrstnega učenja je pridobivanje novih znanj, veščin in krepitev kompetenc posameznikov.

S projektnimi aktivnostmi želijo zagotoviti trajno vključevanje mladih na trg dela s pomočjo inovativnih delavnic, s katerimi bodo krepili splošne in specifične kompetence mladih za njihovo večjo zaposljivost kot tudi aktivno državljanstvo. Projekt je namenjen mladim med 15. in 29. letom, ki so iskalci zaposlitve, dijakom in študentom. Delavnice bodo potekale v Mladinskem kulturnem centru Maribor, Ob železnici 16, med septembrom in oktobrom 2020. Vsebine delavnic in praktičnega dela se bodo navezovale na mladinsko in projektno delo, doživljajsko pedagogiko ter razvijanje digitalnih kompetenc.

V okviru projekta Mi! – mladinski inkubator nudijo mladim – pedagogom, učiteljem, mladinskim delavcem in osebam, ki želijo delati z ljudmi in za ljudi – sklop delavnic in usposabljanj, kjer bodo lahko krepili ključne kompetence vodenja in oblikovanja različnih aktivnosti, načrtovanja učnih procesov in prepoznavanja lastnih kompetenc. Spoznali bodo zaposlitvene priložnosti, ki jih ponuja projektno delo (Erasmsus+ projekti) ter se sami preizkusili v pisanju projektov.

Prvo srečanje bo potekalo v torek,  8.  septembra  2020, v dveh terminih: ob 10. in 16. uri.

Prijave sprejemajo na: https://www.1ka.si/a/294978.

 

 MKC Maribor
Mitja FLORJANC

Sorodni članki

Back to top button