Okolje

Ministrstvu za okolje in prostor pomagaj do dolgoročne podnebne strategije

Ministrstvo za okolje in prostor vabi vse, da posredujejo svoja razmišljanja na temo priprave dolgoročne podnebne strategije. Spletno posvetovanje bo odprto do 15. novembra.

Slovenija bo kot podpisnica pariškega sporazuma pripravila dolgoročno podnebno strategijo, skladno s podnebnimi cilji tega sporazuma. Okoljsko ministrstvo je v predlogu zakona o podnebni politiki za cilj postavilo ogljično nevtralnost, torej ničelno stopnjo neto emisij toplogrednih plinov do leta 2050.

Preko spletne posvetovalnice lahko sodeluješ pri pripravi podnebne strategije in doseganju ogljične nevtralnosti do leta 2050.

S pripravo strategije so že začeli, vendar želijo pred njenim dokončnim oblikovanjem pridobiti tudi videnje ljudi, na kak način lahko dosežemo ogljično nevtralnost v letu 2050. Vsi odgovori iz spletnega posvetovanja bodo upoštevani pri pripravi končne verzije dokumenta.

Priprava dolgoročne podnebne strategije bo temeljila na projekcijah, ki jih pripravljajo v okviru evropskega projekta Life Podnebna pot 2050. Vodilni partner projekta je Institut Jožef Stefan.

Dolgoročna strategija bo morala biti usklajena z drugimi dolgoročnimi nacionalnimi dokumenti. Dokumenti kot je denimo nacionalni energetski in podnebni načrt, ter strategijami in obljubami EU. Slediti mora ciljem, začrtanim v pariškem sporazumu.

V dolgoročni strategiji naj bi bilo med drugim opredeljeno dolgoročno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v celoti in po posameznih sektorjih, politike in ukrepi prilagajanja na podnebne spremembe, želeni delež obnovljivih virov energije, ocena potrebnih naložb, politike in ukrepi za raziskave, razvoj in inovacije ter ocena učinkov socialno-ekonomskih vidikov.

Več informacij lahko najdeš tukaj, spletno posvetovanje pa je do 15. novembra odprto na tej povezavi.

 

 STA
 Pixabay

Sorodni članki

Back to top button