Okolje

V Severni Ameriki in Evropi beležijo upad števila ptic za tretjino

Število ptic v ZDA in Kanadi se je od leta 1970 letih znižalo za 29 odstotkov, kar kaže na resno ekološko krizo. Najhuje so prizadete travniške ptice, a upad beležijo tudi gozdne in druge vrste ptic, ki živijo v več habitatih.

Število travniških ptic upada, ker travniki in prerije izginjajo, kmetijske površine pa se povečujejo. Nanje vpliva tudi upad števila žuželk zaradi uporabe pesticidov, to pa potem botruje spremembi celotne prehranske verige.

Podatki kažejo, da se je tudi v Franciji in Nemčiji število ptic drastično zmanjšalo.

Upad števila ptic pa ni značilen le za Severno Ameriko, ampak pravzaprav za cel svet, opozarjajo ameriški znanstveniki. Za to je krivo zlasti vse bolj intenzivno kmetovanje. “Polja koruze in drugih poljščin se raztezajo vse do obzorja. Vse je obdelano, mehanizirano. Ni več prostora za ptiče, favno in naravo,” je opozoril eden vodilnih avtorjev študije Ken Rosenberg, ornitolog z Univerze Cornell.

Največ upada le pri 12 vrstah

V Severni Ameriki je v zadnjih 40 letih izginila kar tretjina vseh ptic – to je tri milijarde živih bitij. Več kot 90 odstotkov te izgube ptičje populacije so zabeležili pri 12 vrstah – zlasti pri vrabcih, gozdnih pticah pevkah, lastovkah, kosih in ščinkavcih.

Upad števila teh ptičjih vrst razširjenih po vsem svetu ima močan vpliv na številne ekosisteme. To namreč vpliva tako na prehransko verigo kot tudi na distribucijo semen ali pa povečevanje števila škodljivcev, s katerimi se sicer hranijo ptiči.

Zmanjšanje števila ptic tudi v Evropi

Podobni problemi se dogajajo tudi v Franciji. Nacionalni observatorij za biološko raznovrstnost ocenjuje, da se je v Franciji število travniških ptic med letoma 1989 in 2017 zmanjšalo za 30 odstotkov.

O zmanjšanju števila ptic poročajo tudi v Nemčiji, kjer so zabeležili upad za najmanj četrtino v zadnjih 30 letih. Na Bodenskem jezeru so na primer leta 1980 našteli okoli 465.000 ptičjih parov, leta 2012 le še 345.000. Še posebej se je zmanjšalo število vrabcev, kosov in škorcev.

 

 STA
 Pixabay

 

Sorodni članki

Back to top button