Priložnosti

Mladi v Evropi: Kaj prihaja?

Mladi v okviru Koalicije mladih predlagali 72 ukrepov.

Mladinska mreža MaMa aktivno sodeluje v Nacionalni delovni skupini (NDS), ki jo vodi Mladinski svet Slovenije (MSS) in že leta izvaja Strukturirani dialog (SD) v Sloveniji v namen spremljanja potreb mladih in mladinskih organizacij.

Strukturirani dialog se je razvil kot metoda dela pri posvetovanju z mladimi s ciljem, da se spodbudi njihova aktivna participacija v družbi. Je torej inštrument, s katerim se mladi, mladinske organizacije in mladinski sveti ter raziskovalci s področja mladine, aktivno vključujejo v politični dialog z odgovornimi za mladinsko politiko.

Konec leta 2018 se je zaključil že 6. cikel Strukturiranega dialoga, del katerega je bil projekt »Koalicija mladih«, financiran s strani programa Erasmus+ Mladi v akciji (Ključni ukrep 3: Podpora za reformo politik).

Osrednja tema 6. cikla strukturiranega dialoga, ki je trajal od julija 2017 in se je zaključil konec leta 2018, je bila Mladi v Evropi: Kam naprej/Kaj prihaja? in je bil namenjen opredelitvi prednostnih nalog za naslednjo Evropsko strategijo za mlade, ki bo stopila v veljavo po letu 2019. Rezultati šestega cikla strukturiranega dialoga so opisani v Evropskih ciljih mladih (European Youth Goals).

Cilj projekta »Koalicija mladih« je opolnomočenje mladih, z namenom razvijati strukturirani dialog med mladimi iz različnih lokalnih okolij in odločevalci na nacionalni ravni.

Za projekt so se odločili, ker zahteve mladih še vedno niso bile povsem dosežene in ker je potrebno mladinske pobude prenesti v vsa ušesa nacionalnih struktur. Evalvacija dosedanjih projektov je namreč pokazala pozitivne učinke na sprejemanje ukrepov, tako na lokalni kot na nacionalni ravni, ter vse večjo željo mladih pri sodelovanju na političnem polju, ki je neposreden sogovornik vladi.

Namen projekta je bil usposobiti novo generacijo aktivnih mladih, ki je predala svoje pobude nacionalnim odločevalcem in da ob tem pridobila nove veščine, ki so mladim služile pri učinkovitem dialogu tako znotraj projekta, kot tudi kasneje v življenju.

 

Nekaj številk iz projekta

 • 3 komunikacijski dogodki: v okviru komunikacijskih dogodkov so se mladi spoznali z osnovami komuniciranja, ki so potrebne za oblikovanje sporočil in predlogov ter javnega nastopanja ter osnovami snovanja CSR kampanje (Corporate Social Responsibility),
 • 10 regijskih srečanj: z regijskimi srečanji so želeli doseči večje medsebojno mreženje in povezovanje med kariernimi središči in lokalnimi mladinskimi centri v regiji ter tako odločevalcem in akterjem približati mladinsko delo v mladinskih centih,
 • nacionalna konferenca: ob počastitvi dneva Evrope z Nacionalno konferenco strukturiranega dialoga, so zaokrožili enoletno izvajanje projekta, na kateri so predstavili rezultate enoletnega dela z mladimi iz cele Slovenije – 72 konkretnih pobud s strani mladih. V dialog so vključili ključne odločevalce, in sicer: Roka Primožiča, takratnega direktorja Urada Republike Slovenije za mladino(MIZŠ), Jurija Snoja, direktorja Direktorata za trg dela in zaposlovanje (MDDSZ) in Matejo Prešern, vodje Službe za transparentnost, integriteto in politični sistem (MJU).
 • končni evalvacijski dogodek, kjer so udeleženci projekta podali svoje mnenje na konkretne pobude, ki so jih zbrali tekom projekta.
 • 75 Instagram objav v Instagram kampaniji #delamzanedolocenorast skozi katero so z mladimi iskali odgovore na vprašanje zakaj bi mladi sploh delali oziroma Za(kaj) se mladim splača delat in iskanje odgovorov povezali s pomenom in doprinosom mladinskega dela, prostovoljstva in neformalnega izobraževanja,
 • preko 100 Facebook objav
 • sodelovalo je preko 700 mladih iz celotne Slovenije, 171 mladinskih delavcev iz 50 mladinskih centrov, 29 predstavnikov Zavoda RS za zaposlovanje, 3 odločevalci so se udeležili dialoga z mladimi.

 

Predlaganih je bilo skupaj 72 predlogov za izboljšanje stanja mladih na področjih:

 • prihodnosti mladinskih centrov,
 • prihodnosti zaposlovanja mladih,
 • aktivnega državljanstva mladih,
 • duševnega zdravja mladih,
 • splošni predlogi za odločevalce.

Po besedah direktorice Mreže MaMa, Maje Hostnik, rezultati projekta kažejo, da »strukturirani dialog tako še vedno ostaja dialog mladih ali mladinski dialog v družbeni strukturi med vsaj dvema akterjema. Le da se ta seli in modernizira ali še več – se digitalizira«.

Z letom 2019 se pričenja že 7. cikel strukturiranega dialoga mladih. Mreža MaMa nadaljuje dialog med mladimi in odločevalci, tokrat s projektom »Vsi smo EU«. Skozi projekt želijo spodbuditi mlade k aktivni udeležbi na EU volitve, hkrati pa mladim ponuditi možnost dialoga z lokalnimi, nacionalnimi in evropskimi odločevalci, za podajo novih predlogov pri oblikovanju ukrepov, ki se dotikajo mladih in njihove možnosti politične participacije.

Potek projekta lahko spremljate na spletni strani Mreže MaMa.

Zaključna publikacija projekta koalicija mladih je na voljo tukaj.

 

https://www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPGMreža MaMa, mlad.si
https://i0.wp.com/www.dostop.si/Slikevsebina/fotograf.JPG?w=780splet (vir)

Sorodni članki

Back to top button