Izobraževanje

Ocene mladih glede šolanja na daljavo

Zbrane ocene mladih o kvalitete šolanja na daljavo

Na UNICEF Slovenija so z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ostalimi partnerji zbrali ocene otrok in mladih, ki jih prinaša nov način izobraževanja v času koronavirusa.

Čeprav vzorec ni reprezentativen, izpostavlja določene primanjkljaje oz. izzive, s katerimi se otroci in pogosto tudi starši soočajo. Trenutna organizacija izobraževalnega procesa ni ne enostavna in tudi ne more povsem nadomestiti klasičnega izobraževalnega procesa. Na UNICEF so zapisali, da se zavedajo, da so nekatere ocene stanja v trenutni situaciji stežka rešljive. Vendar verjamejo, da jih je z usklajenim delovanjem mogoče uspešno nasloviti.

Na kratko lahko povzamemo, da otroke skrbi raven pridobljenega znanja in način ocenjevanja. Premagovanje velike količine snovi, ki brez strokovne razlage terja več časa. Še večji so izzivi, s katerimi se soočajo otroci z odločbami, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč. Izpostavljena pa je tudi obremenjenost in nezmožnost staršev, da nadomestijo vlogo učitelja. Vsekakor pa je opazna tudi pozitivna in spodbudna ocena, in sicer priznavanje veljave in vloge učiteljev ter učiteljskega poklica, tako s strani otrok, kot tudi staršev, ki so morali stopiti v čevlje izobraževalnega kadra ter se neposredno soočiti z izzivi in ovirami, ki jih pedagogi premagujejo vsakodnevno,” ugotavljajo in dodajajo, da “nedvomno pri otrocih in mladih določen del stiske predstavlja drastična sprememba dnevnih rutin in negotovost, s katero se soočamo vsi, zato je še toliko bolj pomembno ohraniti zavedanje, da je ustvarjanje občutka varnosti in zaščite v tem obdobju ključnega pomena za premagovanje izzivov, ki so pred njimi.

Celotni opis odzivov in ocen otrok in mladih ter njihovih staršev glede poteka novega načina izobraževanje najdete tukaj, spodaj navajamo le nekaj njih:

  • so hvaležni za možnost deljenja svojega mnenja,
  • mnogi občutijo zaskrbljenost, da se bodo razlike povečale, kar se bo poznalo v naslednjem šolskem letu,
  • otroci z odločbami za dodatno pomoč specialnih pedagogov le-teh nimajo na voljo, pogovori prek klicev in elektronskih sporočil žal niso enako nadomestilo – skrbi jih, da se bodo razlike poglobile,
  • občutijo strah, da bodo ob vrnitvi v šolske klopi ocenjevani znotraj istih kriterijev, kot da so predhodno imeli tudi strokovno razlago snovi,
  • otroke in mlade skrbi vpis naprej in način, kako bodo ocenjevani,
  • imajo občutek, da zdaj za šolske obveznosti delajo več, kot so delali v šoli,
  • sprašujejo se, zakaj ne more biti določen del pouka organiziran kot video pouk.

Na UNICEF Slovenija so v sodelovanju z zakonsko in družinsko terapevtko Polono Greif pripravili video, v katerem mladim svetuje glede dilem, skrbi, stisk in izzivih v času, ki jih prinaša koronavirus.

 

 mlad.si
 Pixabay
ikona snemalec Slovenska fundacija za UNICEF

Sorodni članki

Back to top button