Delo

ŠOS za pravično plačilo dijakov in študentov, ki delajo s COVID-19 bolniki

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je na poslance Državnega zbora Republike Slovenije naslovila predloga amandmajev na predlog Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), katerega glavni cilj je omiliti in odpraviti posledice in vpliva nalezljive bolezni SARS CoV 2.

Prvi amandma je namenjen plačilu dijakom in študentom za neposredno delo s pacienti, obolelimi za COVID-19. ŠOS predlaga, da se tudi študente, ki opravljajo prakso v okviru študijskega programa in to delo opravljajo brezplačno, ali pa so zanj plačani (preko študentskega dela), dodatek v enakem odstotku običajnega plačila, ali v višini minimalne urne postavke za opravljanje študentskega dela (v kolikor trenutno delo opravljajo brezplačno) nameni tudi njim.

Drugi amandma se navezuje na rešitev iz Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP, Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20), ki študentom izjemoma omogoča možnost dodatnega leta statusa študenta, če ti ne izpolnijo pogojev za napredovanje v višji letnik. Nekaj študentov bo, iz upravičenih razlogov, imelo to pravico, ki jo podeljujejo posamezni visokošolski zavodi.

Glede na to, da so bili v času razglašene epidemije in slabše dostopnosti do učnih gradiv, IT opreme, itd., v najslabšem položaju socialno ogroženi študenti, je dejstvo, da je med študenti, ki jim bo dodatno leto statusa študenta po 49. členu ZIUZEOP omogočeno, nadpovprečno velik delež socialno ogroženih študentov. Kljub temu, da je štipendistom z 58. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE, Uradni list RS, št. 80/20) podeljena pravica do dodatnega leta mirovanja štipendije, v kolikor štipendist ne napreduje v višji letnik, s tem njegov socialni položaj ni izboljšan. Če se bodo ti študenti želeli v prihajajočem študijskem letu vključiti v študijski proces ter zaključiti odprte študijske obveznosti, bodo siceršnji stroški (prevozov, prehrane, bivanja, morebitnih študijskih stroškov itd.) ostali enaki.

Zato predlagamo, da se v prihajajoči PKP 5 vključi tudi pravica do prejemanja (vsaj) državne štipendije za študente, ki iz upravičenih razlogov niso napredovali v višji letnik, s čimer bi socialno najbolj ogroženim študentom olajšali vključitev v študijski proces v prihajajočem študijskem letu.

Klemen Peran, predsednik ŠOS: “Upamo, da nam bodo poslanci Državnega zbora prisluhnili in sprejeli predlagane amandmaje, s katerimi bi dijakom in študentom priznali trud za delo ob soočanju z epidemijo v prvih vrstah ter na drugi strani, socialno šibkim dijakom in študentom omogočili vsaj osnovno socialno vključenost ob zaključevanju študijskih obveznosti.“

 

 Študentska organizacija Slovenije – ŠOS
Pixabay

Sorodni članki

Back to top button