BivanjeIzobraževanje

Odprto o študentskih vprašanjih

Na prvi seji sveta za študentska vprašanja tudi o noveli zakona o visokem šolstvu

Svet vlade za študentska vprašanja, ki mu predseduje minister za izobraževanje Jernej Pikalo, se je sestal na prvi seji. Člani so se seznanili s predlogom novele zakona o visokem šolstvu in aktualno problematiko pomanjkanja študentskih postelj.

Kot so po seji sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, je državni sekretar Jernej Štromajer članom sveta na kratko predstavil predlog novele zakona o visokem šolstvu. Glavni cilj novele je po njegovih besedah, »da jasno določimo definicijo javne službe, uredimo vprašanje učnega jezika, uredimo dinamiko financiranja visokega šolstva in dosežemo en odstotek BDP ter definiramo tudi učne obveznosti profesorjev«.

Pikalo je dodal, da se na ministrstvu zavedajo, da področje visokega šolstva rabi modernizacijo, ter poudaril, da bodo zakonodajo na področju visokega šolstva spreminjali »v duhu socialnega partnerstva, v dialogu, konstruktivno, tvorno in transparentno«, so zapisali na ministrstvu. Minister je tudi poudaril, da »ne gre le za spreminjanje zakona, gre za širši pogled na visoko šolstvo, gre za nujnost modernizacije področja, ki ga moramo doseči tudi sistemsko«.

Predsednik Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) Klemen Peran pa je predlagal, da bi novela vključevala tudi omejitev vpisnih in drugih prikritih stroškov študija, brezplačen dostop do obvezne literature v digitalni obliki, javno objavo študentskih anket in zaključnih del ter financiranje javnih študentskih domov, saj so del javne službe. Poleg tega se je zavzel za možnost ponavljanja tudi ob prepisu, v kolikor študenti izpolnjujejo pogoje za napredovanje, ter ureditev izplačevanja t. i. tržnih sredstev na visokošolskih zavodih, so sporočili iz ŠOS.

V zvezi s problematiko pomanjkanja študentski postelj je Pikalo dejal, da »moramo težavo reševati v dani situaciji, ki pa nikakor ni rožnata, in kjer pravzaprav ni dobrih rešitev«. Predstavil je predlog, po katerem bi najprej pregledali kvote postelj študentov programa Erasmus, kar pa po njegovem mnenju ni dobro z vidika internacionalizacije, s čimer so se strinjali tudi predstavniki študentov.

V ŠOS so opozorili, da bi se z omejevanjem kapacitet za tuje študente v študentskih domovih »sicer sprostila mesta za slovenske študente, vendar smo predstavniki študentov temu vseeno nasprotovali, saj so tudi ti študenti del slovenskega visokošolskega prostora, hkrati bi s tem omejevali internacionalizacijo, ki je del vseh slovenskih izobraževalnih strategij, usmeritev in prioritet ter načelo recipročnosti v študentskih izmenjavah, predvsem Erasmus+«.

V ŠOS so tudi poudarili, da morajo takoj začeti reševati splošno bivanjsko problematiko in zagotoviti za to potrebna proračunska sredstva ter začeti gradnjo javnih stanovanj, predvsem pa študentskih domov. Po navedbah ŠOS so se vsi člani sveta strinjali, »da se problem ni zgodil čez noč, da se problematika zapostavlja že vrsto let in da tudi rešitve na žalost ne morejo biti takojšnje«.

»Na ministrstvu se seveda problematike zavedamo in zelo aktivno iščemo rešitve, naročili smo tudi pripravo različnih idejnih projektov, kako bi lahko povečali kapacitete študentskih domov, kar pa je seveda povezano z velikimi investicijskimi vlaganji, s katerimi pa trenutno ne razpolagamo,« je pojasnil Štromajer.

V uvodnem delu seje pa so predstavniki vlade in študentov razpravljali tudi o predlogih za spremembe poslovnika in sprejeli sklep, da se poslovnik zapiše bolj pregledno in da se zapisnike sej po novem potrjuje korespondenčno, in to v roku osmih dni po seji sveta. Na predlog predstavnikov študentov poslovnik v členu, ki določa časovnico sveta, ostaja enak, kar pomeni, da se bo svet tudi v prihodnje sestajal vsaj enkrat na dva meseca.

Svet je tudi potrdil predlog predstavnikov študentov, da je sklep sveta sprejet, če zanj glasuje več kot polovica članov predstavnikov študentov oz. več kot polovica članov predstavnikov vlade.

Prva seja sveta vlade za študentska vprašanja je sicer po oceni ministrstva za izobraževanje »minila v duhu spoznavanja in medsebojnega dogovora o odprtem in konstruktivnem sodelovanju«. Pikalo je člane sveta tudi povabil k oddaji predlogov za pripravo Bele knjige, kjer so, zlasti na področju izobraževanja odraslih, udeleženi tudi predstavniki študentov.

 

 STA
 splet (vir)

Sorodni članki

Back to top button