Izobraževanje

S projektom DECAP-HE do bolj povezanega in odzivnega izobraževalnega sistema

V zadnjih letih se povečuje zavedanje o pomenu tesnejšega sodelovanja med izobraževalnim sistemom in gospodarstvom, ki lahko pomembno prispeva k razvoju družbe in izboljšanju konkurenčnosti. Projekt DECAP-HE (Oblikovanje za povečano kompetentnost skozi aktivno participacijo v visokem šolstvu), ki združuje partnerje kot so Alma Mater Europaea - ECM, Gospodarska zbornica Slovenije, Kristiania University College, Pedagoški inštitut ter Študentska organizacija Slovenije, je bil zasnovan z namenom odzivanja na te potrebe .

Glavni cilji projekta DECAP-HE so usmerjeni v razvijanje ključnih kompetenc za 21. stoletje, spodbujanje institucionalnega sodelovanja in izmenjavo izkušenj med Slovenijo in Norveško. Projekt se osredotoča na oblikovanje in širitev novih praks ter učnih okolij, ki temeljijo na načelih aktivnega učenja, in razvoj trajnostnih učnih virov, kot so didaktični programi in digitalna vozlišča .

Pomen tesnejšega sodelovanja med šolstvom in gospodarstvom je bil poudarjen na dogodku “Izobraževanje in gospodarstvo v skupni viziji”, ki se je odvijal na Gospodarski zbornici Slovenije. Dogodek je ponudil platformo za razpravo o izzivih in priložnostih za izboljšanje povezave med izobraževalno sfero in gospodarskimi potrebami, kar omogoča mladim boljše priprave na trg dela in podjetjem lažji dostop do ustrezno usposobljenega kadra.

DECAP-HE

V razpravah na okrogli mizi in delavnicah metod World Café so se izmenjale ideje in strategije za izboljšanje povezav med šolstvom in gospodarstvom, poudarek pa je bil na razvoju globalnih kompetenc, uporabi tehnologije in digitalnih veščin ter spodbujanju aktivnih metod učenja.

Kako naj se delodajalci in izobraževalne ustanove prilagodijo generaciji Z?

Poseben poudarek je bil na razumevanju generacije Z, ki predstavlja ključno demografsko skupino tako v izobraževalnih institucijah kot na trgu dela. Generacija Z išče smiselno delo, ki prinaša pomembne kompetence, prilagodljivost, jasen načrt napredovanja in karierno rast. Delodajalci in izobraževalne ustanove morajo tem potrebam prilagoditi svoje prakse, da privabijo in obdržijo mlade talente .

Projekt DECAP-HE je tako pomemben korak k ustvarjanju bolj povezanega in odzivnega izobraževalnega sistema, ki lahko učinkoviteje naslavlja potrebe sodobnega gospodarstva in družbe. S skupnimi prizadevanji vseh vpletenih akterjev, od izobraževalnih institucij do gospodarstva, lahko gradimo skupnost, ki je bolje pripravljena na izzive prihodnosti.

DECAP-HE

DECAP-HE / PP
DECAP-HE

Sorodni članki

Back to top button