Izobraževanje

Podelili priznanja za najboljša diplomska in magistrska dela s področja mladih za 2021

Mladinski svet Slovenije (MSS) je v četrtek, 19. maja 2022, že trinajsto leto zapored podelil priznanja najboljšim diplomskim in magistrskim nalogam s področja mladih za preteklo leto. S podelitvijo je obeležil zaključek natečaja »Nagrada MSS za diplomsko in magistrsko delo s področja mladih« v okviru katerega je podelil nagrado za diplomsko in za magistrsko delo, ter še štiti priznanja za izjemna diplomska oziroma magistrdka dela. Prireditev je potekala v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, priznanja pa sta podelila ministrica dr. Simona Kustec in predsednik MSS Miha Zupančič.

Komisija ni imela lahke naloge

Na prireditvi, ki je potekala na Ministrstvu za izobraževanje znanost in šport, so bili objavljeni rezultati natečaja. Tega vsako leto pripravi MSS z dvema ključnima namenoma: spodbujanja študentov in predavateljev k raziskovanju področja mladih in razumevanja mladih kot posebne družbene skupine, ki jo je potrebno spremljati, in pa z namenom opozoriti na najboljša, najbolj aktualna in uporabna zaključna študijska dela, ki bi sicer lahko ostala neopažena. Priznanja pa je MSS podelil tudi mentorjem najboljših del.

Letos je v natečaju sodelovalo 61 del, zato štiričlanska komisija, sestavljena iz predstavnikov Univerze v Ljubljani, Študentske organizacije Slovenije, Urada RS za mladino in MSS, ni imela enostavne naloge. Diplomska in magistrska dela so ocenjevali glede na aktualnost obravnavane tematike in njeno uporabnost, pronicljivost, strukturo in izvirnost.

Najboljši magistrsko in diplomsko delo o duševnem zdravju

Prejemnica nagrade MSS za najboljše magistrsko delo s področja mladih je postala Mija Repenšek iz Mozirja z nalogo Generacija Y in doživljanje partnerskih odnosov v povezavi s tesnobo (Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta; mentorica: prof. dr. Tanja Repič Slavič). Naloga predstavlja povezavo med odločitvijo za promiskuitetne odnose pri mladih in doživljanjem tesnobe ter tako izpostavi zanimiv vidik duševnega zdravja. Komisija je ob svoji odločitvi poudarila, da avtorica obravnava aktualno tematiko duševnega zdravja mladih, ki pa ni vezano na aktualno situacijo zadnjih let (COVID-19), pač pa se navezuje na odnose, ki bodo ostali prisotni in aktualni tudi po koncu epidemije.

Prejemnica nagrade MSS za najboljše diplomsko delo je postala Tjaša Hrastnik iz Maribora z nalogo Proces okrevanja po razkritju spolne zlorabe v družini (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo; mentorica: izr. prof. dr. Mojca Urek). Naloga se osredotoča na zadnja leto izjemno aktualno problematiko spolnih zlorab in hkrati izpostavlja vidik duševnega zdravja (okrevanja). Komisija je bila v svoji odločitvi za  prvo mesto soglasna in je vsebino naloge označila kot aktualno temo, o kateri je nujno spregovoriti. Pohvalila je tudi potencialno vrednost diplomskega dela v smislu priporočilza ravnanje za tiste, ki se soočajo s spolno zlorabo. Naloga je bila boljša od ostalih v več pogledih; vsebuje tematiko, ki je z metodološkega vidika zelo zahtevna in v veliki meri presega to, kar bi diplomske naloge morale imeti.

Prejemniki oz. prejemnice MSS priznanj za izjemno diplomsko oz. magistrsko delo pa so postali:

  • Sara Komac iz Bovca z magistrsko nalogo “Najprej stanovanje”, Idejna zasnova namestitev za študente in mlade brezdomce na območju nekdanjega Marijanišča v Ljubljani (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo; mentorica: izr. prof. mag. Anja Planišček, u.d.i.a.).
  • Evelin Radulović iz Ljubljane z magistrsko nalogo Duševno zdravje mladih v času pandemije COVID-19 (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo; mentorica: doc. dr. Petra Videmšek).
  • Eva Kotnik iz Kidričevega z diplomsko nalogo Vloga mladih pri soustvarjanju podeželja na primeru občine Kidričevo (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; mentorica: izr. prof. dr. Irma Potočnik Slavič).
  • Amar Toplić iz Bosne in Hercegovine z diplomsko nalogo Mladinski sektor v šolah: na poti k uspešnemu sodelovanju (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo; mentor: doc. dr. Miloslav Poštrak).

MSS
MSS

Sorodni članki

Back to top button