Izobraževanje

Za formalno izobraževanje lani 5,74 odstotka BDP oz. 2,8 milijarde evrov

Celotni izdatki za formalno izobraževanje, torej poleg javnih tudi zasebni in mednarodni izdatki ter izdatki gospodinjstev, so v letu 2019 znašali 2,8 milijarde evrov oziroma 5,7 odstotka BDP. Od tega je bilo 91,4 odstotka izdatkov namenjenih neposredno izobraževalnim ustanovam. Izdatke zunaj izobraževalnih ustanov so prispevala gospodinjstva.

Po podatkih Statističnega urada RS (Surs) so od vseh sredstev za formalno izobraževanje v letu 2019 javni izdatki znašali 2,4 milijarde evrov ali 4,9 odstotka BDP. V primerjavi z letom 2018 so bili ti izdatki višji, nominalno za pet odstotkov, realno pa za 3,3 odstotka. Najbolj se je povečal obseg javnih sredstev za terciarno izobraževanje, in sicer nominalno za 6,6, realno pa za 4,9 odstotka.

Velika večina, in sicer 92 odstotkov javnih sredstev za formalno izobraževanje, je bilo namenjenih neposredno izobraževalnim ustanovam. Posredno, denimo prek štipendij šolajočih otrok in financiranja neprofitnih organizacij, katerih dejavnosti so povezane s formalnim izobraževanjem, je bilo v letu 2019 za formalno izobraževanje porabljenih 187 milijonov evrov. To predstavlja osem odstotkov vseh javnih sredstev za formalno izobraževanje, so zapisali na Sursu.

Od vseh javnih izdatkov so izdatki občin predstavljali 22,3 odstotka, preostalo pa so bili izdatki države na centralni ravni. Večina izdatkov občin za izobraževanje je namenjena predšolskemu in osnovnošolskemu izobraževanju, so pojasnili na Sursu. V letu 2019 so občine prispevale 93,4 odstotka vseh javnih sredstev za predšolsko. Te so prispevale tudi 15,4 odstotka vseh javnih sredstev za osnovnošolsko izobraževanje.

Skupni izdatki za izobraževalne ustanove so bili višji kot v letu 2018

2,5 milijarde evrov je bilo v letu 2019 porabljenih za izobraževalne ustanove. Od tega so javna sredstva predstavljala 86,2 odstotka, zasebna pa 12,5 odstotka sredstev. Iz mednarodnih virov je bilo 1,3 odstotka vseh sredstev. Delež zasebnih izdatkov za izobraževalne ustanove je bil najvišji v predšolske

Skupni izdatki za izobraževalne ustanove so bili višji kot v letu 2018. Nominalno za 5,3, realno pa za 3,7 odstotka. Preračunani na udeleženca izobraževanja pa so bili izdatki lani v primerjavi z letom 2018 nominalno višji za 4,4, realno pa za 2,8 odstotka.

Izdatki za predšolsko vzgojo in izobraževanje so predstavljali 19,8 odstotka, izdatki za osnovnošolsko izobraževanje 43,8 odstotka, izdatki za srednješolsko izobraževanje 16,2 odstotka, izdatki za terciarno izobraževanje pa 20,1 odstotka vseh izdatkov za izobraževalne ustanove. Struktura celotnih izdatkov za izobraževalne ustanove po ravneh izobraževanja je bila sicer podobna kot v preteklih letih.

Dodali so, da so tekoči izdatki izobraževalnih ustanov v letu 2019 znašali 2,4 milijarde evrov ali 93 odstotkov vseh izdatkov za formalno izobraževanje. Preostalih 176 milijonov evrov oziroma sedem odstotkov pa je bilo porabljenih za investicije.

 

 STA
Pixabay

Sorodni članki

Back to top button