Delo

Ponovni poziv delodajalcem za izplačilo dodatka za delo dijakom in študentom

Urad RS za zaščito in reševanje (URSZR) je v petek, 2. decembra 2022, delodajalcem poslal ponovni poziv k predložitvi ustreznih zahtevkov za izplačilo dodatka dijakom in študentom, ki so v času med novembrom 2021 in junijem 2022 opravljali dela oskrbe COVID-19 bolnikov ali sodelovali pri mobilnem testiranju in cepljenju.

Pri tem na URSZR še posebej izpostavljajo naslednje kategorije upravičencev za izplačilo dodatka:

 • dijaki in študenti, ki so delo opravljali v okviru izobraževalnega procesa npr. vaj ali obveznega praktičnega usposabljanja.
 • Dijaki in študenti, ki so delo opravljali zunaj sivih ali rdečih con, če so pri tem sodelovali pri oskrbi COVID-19 bolnikov, npr. pri sprejemu v zdravstveno ustanovo, njihovemu transportu ali pri kakršni koli drugi vrsti neposredne obravnave bolnikov.
 • Dijaki in študenti, ki so delo opravljali zunaj sivih ali rdečih con pri obravnavi pacientov v zdravstvenih domovih ali oskrbovancev v socialno-varstvenih ustanovah.
 • Dijaki in študenti, ki so delo opravljali v cepilnih centrih ali pri izvajanju mobilnega testiranja, četudi so pri tem opravljali administrativna dela. Če se je administrativna pomoč opravljala v ločenih prostorih, kjer ni prihajalo do stikov, potem dodatek za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve, ne pripada.
 • Dijaki in študenti, ki jim je bila za delo v tem obdobju dodeljena višja urna postavka. Dodatek je namenjen za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve in se financira neposredno iz državnega proračuna.

Dijaki in študenti imajo možnost vpogleda v zahtevke

Ob tem na uradu sporočajo, da imajo dijaki in študenti, na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, možnost vpogleda v zahtevke, ki so jih zanje delodajalci posredovali pristojni izpostavi URSZR. Prav tako so imeli delodajalci zakonsko obvezo po evidentiranju točnega delovnega časa. Zato ne more prihajati do odstopanj med evidencami, ki jih delodajalci vodijo za namene izplačila opravljenega dela ali opravljanja praktičnega usposabljanja in evidencami, ki so jih pristojni izpostavi URSZR posredovali, v okviru zahtevka, za namen financiranja izplačila dodatka, skladno s 77. členom ZDUPŠOP.

Ko delodajalec prejme plačilo e-računa izdanega na podlagi predhodno potrjenega zahtevka, mora izvesti neposredno izplačilo na bančni račun posameznemu upravičencu (dijaku ali študentu), v neto znesku. 77. člen ZDUPŠOP niti druge zakonske določbe v okviru sprejetih PKP-jev delodajalcem ne dajejo pravice, da bi za oddajo zahtevka in izvedbo izplačila zaračunali administrativne stroške ali iz drugih razlogov zadržali del sredstev, ki za opravljeno delo pripadajo dijakom in študentom.

Kljub temu, da je že potekel predvideni rok za oddajo zahtevkov (15. september), je oddaja zahtevkov krajevno pristojni izpostavi URSZR možna do nadaljnjega. Oddaja zahtevkov za izplačilo dodatka je možna skladno z dosedanjimi usmeritvami, za morebitne dodatne informacije pa lahko kontaktirajo pristojne izpostave URSZR, odgovore na najpogostejša vprašanja ter potrebne obrazce za uveljavljanje zahtevkov pa lahko najdejo tudi na spletni strani ŠOS.

Delodajalci, ki jih dijaki in študenti izpostavljajo kot problematične za izplačilo dodatka, so naslednji:
 • BB Dermatologija, zdravstvene dejavnosti d.o.o.
 • BGP Kranj
 • Bolnišnica za otroke
 • Center slepih in slabovidnih Škofja Loka
 • Center za starejše občane Lucija
 • Deos d.o.o., PE Center Zimzelen
 • Dom dr. Janka Benedika Radovljica
 • Dom počitka Mengeš
 • Dom Starejših Logatec
 • Dom upokojencev center, Ljubljana
 • Dom upokojencev Domžale
 • Dom upokojencev Izola
 • Dom upokojencev Nova Gorica – enota Podsabotin
 • Dom upokojencev Podbrdo – enota Tolmin
 • DSO Ajdovščina
 • DSO Črnomelj
 • DSO Janeza Krstnika Trnovo
 • DSO Ljubljana Bežigrad
 • DSO Ljubljana Vič-Rudnik
 • DSO Trebnje
 • GHP Group d.o.o.
 • MEDICAL FABJAN d.o.o.
 • Obalni dom upokojencev Koper
 • Onkološki inštitut Ljubljana
 • Patronaža in pomoč družini na domu Suzana Topler sp.
 • SB Novo mesto
 • SB dr. Jožeta Potrča Ptuj
 • SB Trbovlje
 • UKC Ljubljana Ginekološka klinika
 • UKC Ljubljana Kirurška klinika
 • UKC Maribor
 • Univerzitetni rehabilicijski center Soča
 • Zdravstveni dom Celje
 • Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
 • Zdravstveni dom Ljubljana-Center
 • Zdravstveni dom Osnovno zdravstvo Nova Gorica
 • Zdravstveni dom Trebnje

ŠOS
ŠOS

Sorodni članki

Back to top button