DeloNovice

MSS poziva Univerze in visokošolske zavode k deblokadi prostovoljstva

Mladinski svet Slovenije je pozval slovenske univerze in visokošolske zavode, da ob zmanjševanju števila prostovoljcev mladim omogočijo, da še naprej prostovoljno pomagajo odpravljati posledice poplav.

Število prostovoljcev upada

“Ob poplavah, ki so prizadele celotno Slovenijo, mnogi mladi in študentje nesebično pomagajo na terenu pri odpravljanju posledic poplav. Na terenu je aktivnih mnogo mladinskih organizacij, Zveza tabornikov Slovenije (ZTS) in Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS) pa sta vključeni tudi kot del sistema za zaščito in reševanje.

Prostovoljci ZTS in ZSKSS so samo v prvem tednu, ko so Slovenijo zajele poplave, na terenu skupaj opravili več kot 15.000 prostovoljnih ur.” Pomagali so tudi študentski klubi, študentske in druge mladinske organizacije, MSS pa ugotavlja, da je bilo med tistimi, ki so dolgotrajno nudili pomoč, največ prav mladih.

“Število prostovoljcev vsak teden upada, nad čimer je svojo zaskrbljenost izrazil tudi sam minister za delo, družino in enake možnosti in Slovenska filantropija, o zavračanju napotitev pa so govorili tudi v regijskem štabu Civilne zaščite Postojna. Danes in včeraj smo bili priča ponovni grožnji narave, ki se je ponekod tudi uresničila, zato je to še toliko bolj zaskrbljujoče.”

Tudi mladi so manj pripravljeni nuditi pomoč, vendar ne zaradi pomanjkanja volje, ampak študijskih obveznosti, h katerim jih obvezujejo univerze in so se jim primorani posvetiti.

Univerza v Mariboru kot primer dobre prakse

“Vlada je že opozorila visokošolske zavode o nekaterih možnih prilagoditvah za opravljanje študijskih obveznosti. Na tem mestu moramo pohvaliti Univerzo v Mariboru za hitro ukrepanje in zavedanje, da je tudi nudenje pomoči prizadetim v ujmah in odpravljanje njenih posledic nujno potrebno.”

Na UM so tudi tistim, ki z nudijo pomoč na terenu, z dokazilom zagotovili ustrezno podaljšanje izpitnega obdobja. Naravna nesreča in aktivnosti za odpravo njenih posledic so tudi upravičeni razlogi za izjemno napredovanje v višji letnik oz. za izjemno ponavljanje letnika v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in statutom Univerze.

“Kljub temu tudi Univerzo v Mariboru pozivamo k jasni določitvi, kakšna dokazila bodo za uveljavljane prilagoditev potrebna, saj je za odločitev za nudenje pomoči ostalim predvidljivost izjemno pomembna,” pravijo v MSS.

Pozivajo tudi ostali dve javni univerzi

“Preostali dve javni univerzi, katerih ukrepanja na tem področju ocenjujemo kot nezadostna, in vse ostale visokošolske zavode zato pozivamo, da se zgledujejo po Univerzi v Mariboru in vsem mladim prostovoljcem, poleg že sprejetih ukrepov, omogočijo dodatne ukrepe. Pogoji in za to potrebna dokazila morajo biti jasno določena.”

Univerze pozivajo, da celostno uredijo to področje in študente o tem pravočasno jasno obvestijo. Tako bodo imeli vsi študenti enake pogoje za opravljanje študijskih obveznosti.

“Za študente, ki bi bili pripravljeni pomagati na poplavnih območjih in imajo še nedokončane izpitne obveznosti, usmerjanje na posamezne komisije in individualno reševanje zadev preko njih brez jasnega zagotovila, da bodo s potrdilom upravičeni jasnih ukrepov, ni primerna rešitev. Takšni študentje se zaradi strahu pred individualnimi interpretacijami pravilnikov in odločitvami posameznih komisij žal ne odločajo več za pomoč na terenu,” opozarjajo na MSS

Poudarjajo: “Prilagoditve in pravila prilagoditev morajo biti jasna ter predvidljiva. Vse visokošolske zavode pozivamo, da ponovno omogočijo verigo prostovoljstva mladih, ki je trenutno za nekatere pretrgana.”

MSS
MSS

Sorodni članki

Back to top button