KulskoOkolje

Pošta bo izdala priložnostne znamke z motivi pohorskih rastlin

Pošta Slovenije bo v petek izdala drugo letošnjo serijo priložnostnih znamk, že danes pa bo na gradu Hompoš v Pivoli, kjer ima prostore mariborska kmetijska fakulteta, slavnostna predstavitev znamk z motivi rastlin Pohorja. Znamke bodo tokrat izšle še v serijah Turizem in Prvi slovenski izumitelji s patenti.

Znamke z motivi pohorskih rastlin bodo izšle v sklopu serije Rastlinstvo. Izdali bodo štiri znamke z motivi brkate zvončice, rjastega sleča, nepravega sršaja in oranžne škržolice.

Brkata zvončica uspeva v Skandinaviji in v večjem delu srednje Evrope ter na severozahodnem Balkanu in v Pirenejih. Je značilna vrsta za gorski pas, kjer uspeva na gojenih travnikih in pašnikih, med ruševjem in na naravnih traviščih v subalpskem pasu. V Sloveniji jo najpogosteje srečamo na Pohorju in v Karavankah.

Rjasti sleč je razširjen na širšem območju Alp, sega tudi v Pireneje. V Sloveniji je prisoten od Julijskih Alp, preko Karavank, Kamniško-Savinjskih Alp vse do Pohorja. Uspeva na kislih tleh, zato je mnogo redkejši od svojega bližnjega sorodnika, dlakavega sleča, ki uspeva na apnencu.

Nepravi sršaj zelo spominja na oba splošno razširjena sršaja – navadni sršaj in zeleni sršaj – v resnici gre za tetraploidni križanec med obema. Uspeva v Evropi in Kanadi, vendar je povsod zelo redek, saj ima specifične zahteve do rastišča. Pri nas uspeva le na serpentinu, kamnini, ki jo najdemo v opuščenem kamnolomu nad Zgornjo Bistrico in pri Radkovskem potoku blizu Tinjske gore.

Živo oranžna škržolica je razširjena po večjem delu Evrope, pri nas le na kislih tleh v gorskem pasu, na traviščih s prevladujočim navadnim volkom. Tako je rastišče na rožencu Male Lazne v Trnovskem gozdu, zakisane so Karavanke in seveda Pohorje, kjer je relativno pogosta na pohorskih planjah.

Na znamki še tisoč let star macesen in Feliks Lobe

V sklopu serije Turizem bo tokrat izšla že druga znamka na temo Slovenija v presežnikih, na njej pa bo prikazan macesen v Mali Pišnici, v osrednjem območju Triglavskega narodnega parka, in velja za enega največjih macesnov Sloveniji. Njegova starost je ocenjena na okrog tisoč let, obseg pa meri okoli 420 centimetrov. V višino meri le še dobrih 20 metrov, saj sta mu strela ali moker sneg odlomila vrh.

Na znamki serije Prvi slovenski izumitelji s patenti bo tokrat predstavljen utemeljitelj sodobnega strojništva Feliks Lobe. Prvi patent je pridobil leta 1916 za prijemalne klešče dvigalnih naprav, pozneje pa še sedem, predvsem za izvirne rešitve, povezane z vzmetnimi in pogonskimi sklopi na električnih lokomotivah. Za ljubljanski mestni promet je že pred drugo svetovno vojno konstruiral in izdelal tramvaj, ki je vozil do ukinitve leta 1958.

V sklopu znamk ob 20-letnici članstva v Evropski uniji bo Pošta Slovenije jubilej tokrat zaznamovala z izdajo znamke ob 100-letnici radioamaterstva na Slovenskem.

STA
Pošta Slovenije

Sorodni članki

Back to top button