Priložnosti

Postani del delovne skupine MSS za duševno zdravje mladih ali trajnostni razvoj

V Mladinskem svetu Slovenije delujeta delovna skupina (DS) za duševno zdravje mladih in delovna skupina za trajnostni razvoj. Gre za dve od področnih delovnih skupin, ki delujejo znotraj MSS. Vsako od skupin namreč sestavljajo predstavniki mladinskih organizacij in mladi, ki se srečujejo na delovnih sestankih in izvajajo usklajene naloge razvoja ter vodenja priprave vsebinskih in strukturnih predlogov za zagovorniške aktivnosti MSS.

MSS bo imenoval nove članice oz. člane v delovni skupin, zato vse, ki vas tovrstno delovanje zanima in ustrezate spodaj navedenim pogojem, vabijo k prijavi.

Profil kandidata oz. kandidatke za DS za duševno zdravje mladih

Kandidat_ka mora biti na dan izteka tega poziva star_a vsaj 18 in manj kot 30 let. Pri izboru člana za DS za duševno zdravje mladih bodo upoštevali prednostne kriterije:

  • Študij višjih letnikov dodiplomskega ali podiplomskega študija ali zaposlitev na (vsaj) enem od naslednjih področij: medicina, psihologija, socialno delo, zdravstvene vede, pedagogika, andragogika ali družboslovje. Prednost predstavljajo tudi izkušnje iz področja raziskovanja duševnega zdravja mladih (starost 15-29 let).
  • Aktivno članstvo oz. vključenost v delo organizacij v mladinskem sektorju (organizacij, ki imajo status v javnem interesu v mladinskem sektorju ali imajo s strani Urada RS za mladino sofinancirane programe mladinskega dela) ali drugih organizacij, ki delajo z mladimi (s populacijo v starosti 15-29 let oz. delom te populacije). Šteje tudi pretekla vključenost v tovrstne organizacije.
  • Delovanje na področju duševnega zdravja (mladih) izven osnovnih okvirov študija ali dela; npr. v obliki priprave izobraževanj, delavnic, posvetov, dokumentov, programov dela in podobnih aktivnosti.
  • Seznanjenost z mladinskim sektorjem, delom MSS in problematikami mladih v Sloveniji (predvsem na področju duševnega zdravja).

Pri izboru člana za DS za trajnostni razvoj pa bodo upoštevali spodnje prednostne kriterije:

  • Študij višjih letnikov dodiplomskega ali podiplomskega študija ali zaposlitev na (vsaj) enem od naslednjih področij: ekologija, naravovarstvo, varstvo okolja, gospodarjenje z odpadki, trajnostni razvoj, pedagodika, andragogika ali družboslovje. Prednost predstavljajo tudi izkušnje iz področja raziskovanja trajnostnega razvoja (starost 15-29 let).
  • Aktivno članstvo oz. vključenost v delo organizacij v mladinskem sektorju (organizacij, ki imajo status v javnem interesu v mladinskem sektorju ali imajo s strani Urada RS za mladino sofinancirane programe mladinskega dela) ali drugih organizacij, ki delajo z mladimi (s populacijo v starosti 15-29 let oz. delom te populacije). Šteje tudi pretekla vključenost v tovrstne organizacije.
  • Delovanje na področju trajnostnega razvoja (mladih) izven osnovnih okvirov študija ali dela; npr. v obliki priprave izobraževanj, delavnic, posvetov, dokumentov, programov dela in podobnih aktivnosti.
  • Seznanjenost z mladinskim sektorjem, delom MSS in problematikami mladih v Sloveniji (predvsem na področju duševnega zdravja).

Prijava

Kandidat_ka mora izpolniti spletno prijavnico (duševno zdravje mladih, trajnostni razvoj). Obvezna priloga k prijavnici je življenjepis (CV), ki je lahko oddan v Europass ali primerljivi obliki, v katerem bodo navedene reference s področja mladinskega dela in duševnega zdravja. Po želji lahko k prijavnici priložite tudi druge priloge, za katere menite, da so pomembne za izbor, npr. dokazila o izpolnjevanju prednostnih kriterijev.

Rok za prijavo je nedelja, 30. julija 2023.

Več informacij lahko najdeš na spletni strani MSS.

MSS
Arhiv DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button