Izobraževanje

Razmišljaš o študiju v tujini?

Mobilnost v času študija je dandanes skorajda brezmejna, vsekakor pa izkušnja, ki spreminja.

V kolikor razmišljaš o študiju v tujini, te najverjetneje mučijo številna vprašanja. Kako se vpisati? Koliko časa lahko študiram? Ali moram kriti šolnino? Ali bo moja diploma kasneje priznana v Sloveniji?

Državljani EU imajo pravico do študija na vseh univerzah EU pod enakimi pogoji, kot veljajo za državljane države, v kateri želijo študirati. Vpisni pogoji pa se od fakultete do fakultete močno razlikujejo, enako velja za posamezne države EU. Posledično je potrebno poudariti, da je pri nekaterih fakultetah vpisni pogoj opravljen jezikovni test znanja jezika države gostiteljice. Zato je še kako pomembno, da si pridobiš zanesljive informacije o univerzitetnem sistemu države, kjer želiš študirati. Nekaj informacij v zvezi z vpisnimi in sprejemnimi pogoji lahko z izbiro posamične države najdeš tukaj.

V nekaterih državah EU je študij brezplačen, spet v drugih je šolnina precej visoka. Pogoji so različni tudi za štipendije in študijska posojila, informacije o teh lahko najdeš na spletnem portalu Tvoja Evropa. Študentom, ki študirajo na univerzi v drugi državi EU, se tako ne sme zaračunati višje šolnine. Prav tako pa imajo pravico do enake študentske štipendije kot državljani tiste države.

tujini, Europass, študij, študij v tujini, Erasmus+, izmenjave
Češki pregovor: Z vsakim novim jezikom, ki ga govoriš, živiš novo življenje. Če govoriš samo en jezik, živiš samo enkrat.

Priznavanje univerzitetnih diplom v Evropski uniji ni samodejno. Vsaka izmed držav EU ima tako svoje predpise glede priznavanja tuje univerzitetna izobrazbe. V večini primerov lahko študentje za svoje univerzitetne diplome na centru ENIC/NARIC v državi, v kateri želijo uveljavljati svojo diplomo zaprosijo za ti. potrdilo o primerljivosti.

Z dokumenti Europass (kot je denimo priloga k diplomi) bo postopek primerjave in priznavanja diplome hitrejši.

Kaj pa programi izmenjave?

Program Erasmus+ ti omogoča opravljanje prakse v tujem podjetju ali del študija na tuji univerzi. Tekom mobilnosti nadgradiš jezikovno znanje, spoznaš novo kulturo in jezik ter tako pridobiš t.i. mehke veščine, ki so pomemben dejavnik, na katerega so pozorni delodajalci pri iskanju zaposlitve.

Kadar se v okviru tega programa odpraviš na študij v tujino:

  • ne plačaš šolnine in prijave,
  • se študij v tujini šteje kot del obveznega študijskega programa,
  • dobiš štipendijo EU za plačilo za plačilo stroškov bivanja in potovanja.

TAGG: V službi za mednarodno sodelovanje in izmenjave na tvoji univerzi preveri, ali ta morda sodeluje še v kakšnih drugih mednarodnih programih izmenjav.

Sama višina štipendije se razlikuje od države do države, razdeljene v tri različne skupine. Za več informacij ti je na voljo nacionalna agencija za program Erasmus+ CMEPIUS.

Program ni namenjen le študijski izmenjavi študentov dodiplomskega študija. Program Erasmus Mondus ti omogoča magistrske in doktorske študijske programe, ki jih izvajajo univerze v različnih državah EU, včasih tudi zunaj Evrope. Študij ali raziskovalno delo tako opraviš v najmanj dveh državah ter si s tem pridobiš skupno, dvojno ali večkratno diplomo. Na spletišču študijskih programov si lahko ogledaš vpisne pogoje in roke za prijavo v programe, ki te zanimajo.

Na voljo ti je tudi opravljanje študentske prakse v tujini in v ta namen postavljena platforma, ki nudi informacije o praksah.

Študij v tujini preko programa lahko traja najmanj tri mesece in največ dvanajst mesecev na vsaki bolonjski stopnji. Zaradi želje po vse boljši pripravljenosti ob vstopu na trg dela pa je ena izmed možnosti tudi združitev študija s prakso, tako si delovne izkušnje lahko pridobiš že med študijem.

 

Europe Direct Podravje
 freeimages

Uredništvo DOSTOP.si

Uredništvo portala DOSTOP.si

Sorodni članki

Back to top button